...

Emocje zależne od bakterii

Wyniki badań opublikowane na łamach czasopisma Psychosomatic Medicine sugerują, że na nasze zachowanie oraz sposób wyrażania emocji duży wpływ ma profil mikrobiologiczny organizmu.

Mikroorganizmy zasiedlające ciało człowieka są tematem wielu badań. Kolejne odkrycia pozwalają ustalić, jak ważną rolę odgrywają bakterie w różnych obszarach życia. Obecnie wiadomo, że wpływają one na zdrowie, samopoczucie oraz kondycję fizyczną. W ostatnich próbach klinicznych naukowcy wykazali, że istnieje także silna zależność pomiędzy mikroflorą jelitową a strukturą i funkcjonowaniem mózgu. Jak tłumaczą, zmienność profilu bakteryjnego wpływa w sposób znaczący na różnice behawioralne ludzi. Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, które potwierdzają tę zależność opublikowane zostały w czasopiśmie Psychosomatic Medicine.

Międzynarodowa grupa badaczy kierowana przez Kirstena Tillisch’a starała się określić w jaki sposób mikroorganizmy zasiedlające jelita wpływają na powstawanie i wyrażanie emocji. Wcześniejsze próby kliniczne pozwoliły opracować model osi mózgowo-jelitowej, za pomocą którego tłumaczy się udział bakterii w syntezie neuroprzekaźników – serotoniny, acetylocholiny, histaminy, GABA, katecholamin oraz wskazuje na wpływ czynników patogenetycznych na rozwój chorób neurodegeneracyjnych. Naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego udało się natomiast opisać dwa rodzaje mikroflory jelitowej, które wpływają w różny sposób na emocje ludzi.

Badania skupione wokół funkcjonowania osi mózgowo-jelitowej przeprowadzane były dotychczas wyłącznie na zwierzętach. Tillisch i jego zespół badawczy postanowił sprawdzić zasadę jej działania bezpośrednio u ludzi. W ich próbach udział wzięło 40 zdrowych kobiet w wieku od 18 do 55 lat, które nie stosowały antybiotyków ani probiotyków. Od uczestniczek pobrano początkowo próbki kału i określono znajdujące się w nich bakterie. Na tej podstawie kobiety podzielono na dwie grupy: w pierwszej znalazły się panie, u których przeważały bakterie z rodzaju Bacteroides spp., w drugiej natomiast te, w których materiale biologicznym przeważały mikroorganizmy z rodzaju Prevotella spp. W badaniu wszystkim uczestniczkom prezentowano obrazy wywołujące u nich reakcje emocjonalne pozytywne, negatywne oraz neutralne. W tym samym czasie za pomocą rezonansu magnetycznego skanowano ich mózgi.

Dokładna analiza wyników pozwoliła naukowcom na odkrycie pewnych różnic u przedstawicielek dwóch grup. Kobiety, w których kale znajdowało się więcej bakterii z rodzaju Bacteroides spp. posiadają grubszą istotę szarą w korze przedczołowej oraz odznaczają się większą objętością hipokampa. Pierwszy obszar mózgu zaangażowany jest w przetwarzanie złożonych informacji, drugi natomiast w powstawanie śladu pamięciowego. Uczestniczki badania z przewagą bakterii z rodzaju Prevotella z kolei charakteryzują się cieńszą warstwą istoty szarej i mniejszym hipokampem. W wymienionych strukturach ośrodkowego układu nerwowego obecnych jest u nich jednak więcej połączeń między neuronami. Podczas prezentowania obrazów negatywnych u kobiet tych znacznie zwiększony został poziom odczuwanego lęku, niepokoju oraz drażliwości w porównaniu do pań z grupy pierwszej. Wyniki te sugerują, że mikrobiom jelitowy wpływa na rozmiar hipokampa, który reguluje emocje. Gdy jego objętość jest mniejsza, odczuwanie emocji przebiega w sposób bardziej intensywny.

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu w Los Angeles opracowano kolejny aspekt życia ludzi, na który wpływ mają bakterie zasiedlające jelita. Autorzy prób klinicznych uważają, że jeżeli te mikroorganizmy mają wpływ na emocje, to odpowiednia dieta może zmieniać sposób postrzegania rzeczywistości.

Bibliografia

  1. Tillisch K., Mayer E., Gupta A., Gill Z., Brazeilles R., Le Nevé B., van Hylckama Vlieg JET, Guyonnet D., Derrien M., Labus JS.: Brain structure and response to emotional stimuli as related to gut microbial profiles in healthy women. Psychosom Med. 2017;
  2. De Palma G., Blennerhassett P., Lu J., Deng Y., Park AJ., Green W., Denou E., Silva MA., Santacruz A., Sanz Y., Surette MG., Verdu EF., Collins SM., Bercik P.: Microbiota and host determinants of behavioural phenotype in maternally separated mice. Nat Commun. 2015;
  3. John Bienenstock Wolfgang Kunze Paul Forsythe: Microbiota and the gut–brain axis. Nutr Rev 2015;
  4. Kiran V. Sandhu, Eoin Sherwin, Harriët Schellekens et al..: Feeding the microbiota-gut- brain axis: diet, microbiome, and neuropsychiatry. Translational research : the journal of laboratory and clinical medicine, 2016.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: