...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: model zwierzęcy

Dla wszystkich

Białko od rytmu dobowego

Rytm dobowy odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie organizmu i dostosowuje liczne procesy wewnętrzne do zmieniających się warunków środowiska. Reguluje m.in. sen, apetyt i temperaturę ciała. Istnieje kilka czynników kształtujących rytm dobowy, z których najważniejszym jest światło. Obecnie wiadomo już, że ośrodkiem rytmu dobowego jest jądro nadskrzyżowaniowe podwzgórza. Łączy się ono z komórkami zwojowymi siatkówki, jednak dokładne funkcjonowanie tego obwodu pozostaje nieznane. Amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine postanowili zgłębić tę kwestię i dokonali

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Cukier, insulina, glej i neurodegeneracja

Każdego roku rośnie liczba osób zmagających się z nadwagą i otyłością, co stanowi ogromne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Ten złożony problem wynika z wielu czynników, w tym z nadmiernego spożycia żywności wysoko przetworzonej oraz bogatej w cukry proste. Jak twierdzą medycy, zbyt duża ilość tkanki tłuszczowej nie pozostaje obojętna dla organizmu. Wytwarza ona bowiem szereg hormonów oraz czynników, które wpływają na metabolizm węglowodanów i rozwój uogólnionego stanu zapalnego. Zmiany te sprzyjają z kolei rozwojowi

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy będziemy żyć dłużej?

Komórki budujące ludzki organizm mają ograniczoną zdolność podziału, a tym samym i żywotność. Wraz z upływem lat struktury te się starzeją, niektóre z nich nie ulegają jednak apoptozie (zaprogramowanej śmierci komórki), lecz trwają w organizmie, wpływając negatywnie na jego funkcjonowanie. Wyniki wielu niezależnych badań sugerują, że właśnie te starsze komórki obecne w ciele człowieka, które są niezdolne do dalszych podziałów odpowiadają za rozwój chorób wieku podeszłego, np. tych związanych z układem krążenia, cukrzycy typu 2

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dlaczego myszy ciągnie do alkoholu?

Zaburzenia związane ze spożywaniem alkoholu stanowią poważny problem zdrowotny i społeczny na całym świecie. Wiadomo, że do ich rozwinięcia niezbędne jest spożywanie alkoholu. Jednak mechanizmy w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które kontrolują przyjmowanie alkoholu wciąż nie są do końca poznane. Naukowcy z University of North Carolina przeprowadzili serię eksperymentów, których wyniki pozwalają lepiej zrozumieć odpowiedź mózgowych sieci neuronowych na tę używkę, szczególnie u osób, które przechodzą od sporadycznego jej stosowania do nadużywania. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Fosfataza kontroluje powstawanie synaps

Powstawanie nowych synaps stanowi podstawę procesu uczenia się, podczas którego neurony tworzą nowe połączenia pomiędzy sobą. Synaptogeneza nie jest jednak przypadkowym zjawiskiem – liczba nowych synaps, ich umiejscowienie i rodzaje podlegają precyzyjnej kontroli. Identyfikacja biorących w tym udział czynników, zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzkomórkowych, jest celem licznego grona naukowców na całym świecie. Zespół naukowców z Belgii i Szwajcarii skupił się na układzie nerwowym muszki owocowej (Drosophila melanogaster), będącej częstym obiektem modelowym, szczególnie dla specjalistów w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kawa na demencję?

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów spożywanych na całym świecie. Oprócz walorów smakowych posiada wiele prozdrowotnych właściwości. Udowodniono, że regularne jej spożywanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby układu krążenia czy niektóre nowotwory. Kawa wpływa również pozytywnie na funkcjonowanie mózgu. Prace naukowe wskazują, że zmniejsza ryzyko demencji i udaru. Dotychczas wiązano to głównie z działaniem kofeiny i substancji antyoksydacyjnych. Japońscy naukowcy z University of Tsukuba postanowili zbadać właściwości neuroprotekcyjne

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Keto kontra Alzheimer

Choroba Alzheimera stanowi najczęstszą przyczynę otępienia u osób po 65. roku życia. Jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, która charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i zachowania. Ze względu na brak leczenia przyczynowego jej terapia jest trudna, co skłania naukowców do szukania alternatywnych strategii terapeutycznych. Dużą wagę przywiązuje się do metod niefarmakologicznych, takich jak dieta stosowana przez pacjentów. Amerykańscy naukowcy z University of California, Davis postanowili sprawdzić, czy dieta ketogeniczna wpływa na rozwój choroby Alzheimera. Wyniki okazały się

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Naukowcy odwracają upośledzenia poznawcze u myszy z demencją

Demencja jest schorzeniem, które w wyniku znacznego uszkodzenia mózgu ogranicza sprawność umysłową. Najczęściej występującą jej postacią jest choroba Alzheimera. W badaniach nad tym schorzeniem najwyższy cel stanowi odwrócenie zaburzeń pamięci oraz upośledzenia umiejętności uczenia się. Naukowcy z Lewis Katz School of Medicine w Filadelfii dowiedli, że zmiany w mózgu u pacjentów z chorobą Alzheimera można odwrócić za pomocą leku. Przeprowadzono badanie na populacji myszy, które dowiodło, że po zidentyfikowaniu rodzaju choroby możliwe jest leczenie farmakologiczne.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nerw błędny w terapii

Nerw błędny to jedyny nerw czaszkowy, który nie tylko zaopatruje narządy znajdujące się w obrębie głowy i szyi, ale biegnie dalej, przez jamę piersiową i brzuszną, aż do narządów takich jak tchawica, serce czy jelita. Odgrywa więc istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu narządów wewnętrznych, w procesach oddychania czy trawienia, a także pomaga kontrolować czynności odruchowe, w tym kichanie, połykanie czy kaszel. Ten wyjątkowy nerw od dawna jest obiektem badań. Naukowcy z University of Colorado Anschutz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Preferencje zapachowe szarańczy

Każdy z nas ma swoje preferencje zapachowe. Jedni kochają np. aromat lawendy, podczas gdy innym kojarzy im się z szafą starszej pani. Dlaczego tak się dzieje? Czy istnieją pewne mechanizmy neuronalne, które odpowiedzialne są za to zjawisko? Pytanie to dręczyło naukowców z Uniwersytetu w Waszyngtonie i dlatego postanowili na nie odpowiedzieć. Naukowcy z USA do swoich badań wykorzystali… szarańczę. W serii eksperymentów sprawdzali, jak mózgi tych owadów reagują na różne zapachy i jakie odpowiedzi wywołują.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Szczury z prawem jazdy

W badaniach naukowych wykorzystujących modele zwierzęce stosuje się niekiedy długoterminowe protokoły treningów behawioralnych. Dają one możliwość kształtowania się złożonych umiejętności, obejmujących funkcje poznawcze, ruchowe, wzrokowo-przestrzenne i czasowe w celu osiągnięcia założonych celów. Naukowcy z University of Richmond postanowili sprawdzić, w jaki sposób na wykonywanie złożonych zadań wpływa bogactwo środowiska, w którym przebywają zwierzęta. W tym celu naukowcy zapewnili odmienne warunki życia dwóm grupom szczurów. Część zwierząt mieszkała w standardowych klatkach laboratoryjnych, zaś druga część –

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Układ nerwowy – generowanie zachowań

Mózg człowieka składa się z niemal 100 bilionów neuronów, a każdy z nich zaangażowany jest w powstawanie specyficznych zachowań. Jak dotąd nie udało się opracować metody pozwalającej na jednoczesne mierzenie aktywności wszystkich komórek nerwowych. Jedną z najbardziej dokładnych technik jest fMRI (ang. functional magnetic resonance imaging). Otrzymywany w ten sposób obraz jest jednak rozmyty, a każdy piksel reprezentuje dziesiątki tysięcy neuronów. Stąd zrodził się pomysł naukowca, dr. Saul Kato z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco

Przeczytaj całość