...

Zmodyfikowany flawonoid naprawi osłonkę mielinową

Wyniki najnowszych badań pozwalają mieć nadzieję na to, że wkrótce powstanie nowy lek, który będzie można stosować w chorobie Alzheimera czy w stwardnieniu rozsianym, aby wspomóc prawidłową mielinizację. Naukowcy z Oregon Health & Science University opracowali związek, który działa jako inhibitor hialuronidazy i w ten sposób promuje dojrzewanie komórek progenitorowych oligodendrocytów.

Proces zdrowienia po urazie mózgu obejmuje nie tylko odtworzenie neuronów, które zastąpią obumarłe komórki nerwowe. Równie istotne jest odbudowanie osłonki mielinowej, która otacza aksony, chroniąc je i usprawniając przekazywanie impulsów. Wsparcie tego procesu jest kluczowe także podczas leczenia niektórych chorób, takich jak stwardnienie rozsiane. Jednakże nieprawidłowości w dojrzewaniu oligodendrocytowych komórek progenitorowych, z których powstają oligodendrocyty wytwarzającę tę osłonkę, często prowadzą do zaburzeń mielinizacji. Naukowcy z Oregon Health & Science University od ponad dekady prowadzą badania nad środkiem, który skutecznie promowałby odbudowę osłonki mielinowej.

Badacze odkryli, że w mózgach pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane gromadzą się cząsteczki kwasu hialuronowego. Powiązali ten fakt z niewydolnością dojrzewania oligodendrocytów. Dalsze analizy procesów zachodzących w mózgu pozwoliły wykazać, że kwas hialuronowy rozkładany jest przez enzymy nazywane hialuronidazami. Powstałe wskutek ich działania małe fragmenty stanowią dla niedojrzałych oligodendrocytów źródło sygnałów hamujących ekspresję genów związanych z produkcją mieliny.

Zespół z Oregon Health & Science University postanowił więc sprawdzić czy związki działające jako inhibitor hialuronidazy mogą przyczyniać się do promowania remielinizacji. Współpraca z ośrodkami naukowymi w innych krajach poskutkowała opracowaniem związku, który neutralizuje ten enzym i przywraca zdolność komórek progenitorowych do dojrzewania i przekształcania się w pełnowartościowe oligodendrocyty.

Cząsteczka zmodyfikowanego związku z grupy flawonoidów, nazywana przez naukowców S3, hamuje działanie części hialuronidaz, a w wysokich stężeniach – także metaloproteinazy macierzy. Testy in vitro wykazały, że działanie to skutkuje przyspieszeniem dojrzewania oligodendrocytowych komórek progenitorowych. Efekt ten potwierdzono również u myszy, u których wywołano zmiany demielinizacyjne ciała modzelowatego – podanie S3 wywołało funkcjonalną remielinizację. Następnym krokiem jest udowodnienie, że związek ten będzie skutecznie działał również u ssaków naczelnych. Obecnie zespół sprawdza, jakie efekty przyniesie nowa cząsteczka w terapii naturalnie występującej u małp choroby nazywanej zapaleniem mózgu i rdzenia makaka japońskiego (ang. Japanese macaque encephalomyelitis) – jedynego spontanicznie występującego u innych naczelnych schorzenia przypominającego stwardnienie rozsiane.

“Myslę, że za około roku dowiemy się cz jest to dokładnie właściwy lek do badania w testach klinicznych z udziałem ludzi – mówi dr Larry Sherman, współautor badania. – Jeśli nie, to z badań na myszach wiemy, że to podejście może zadziałać, Pytanie brzmi czy ten lek można dostosować do większych ludzkich mózgów?”

Jeśli ten etap również zakończy się powodzeniem, zespół będzie przygotowywał nowy lek do testów klinicznych. Być może więc już wkrótce dostępna stanie się nowa, skuteczna metoda ułatwiająca leczenie schorzeń takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimera, a także pozwalająca wspomóc rozwój urodzonych przedwcześnie niemowląt, u których również niejednokrotnie zachodzą problemy z mielinizacją.

Bibliografia

Su W., Matsumoto S., Banine F., Srivastava T., Dean J., Foster S., Pham P., Hammond B., Girish K.S., Rangappa K.S., Basappa, Jose J., Hennelold J.D., Murphy M.J., Bennett-Toomey J., Back S.A., Sherman L.S. A modified flavonoid accelerates oligodendrocyte maturation and functional remyelination. Glia 2019

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Archiwum: