...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: zmysły

Dla wszystkich

Co lubią muszki owocowe?

Zwierzęta mają swoje ulubione smaki i zapachy. W kwestii smaku ich gusta są dosyć zbieżne: przyciągają je cukier i tłuszcz, a odrzuca gorycz. W przypadku zapachów do najatrakcyjniejszych należą te wydobywające się ze świeżego jedzenia. Woń zepsutego jedzenia stanowi zaś sygnał, który zwierzęta odczytują jako “uwaga, niebezpieczeństwo!” Aby móc dokonywać rozróżnień tego typu, mózg potrzebuje neuronów sygnalizujących, co jest lubiane, a co nie. Układ dopaminergiczny, lepiej znany jako układ nagrody, odgrywa istotną rolę w tej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Coraz bliżej poznania mechanizmu odczuwania bólu

Już 70 lat temu naukowcy przypuszczali, że mózg może otrzymywać informacje o bodźcach dotykowych ze świata zewnętrznego za pośrednictwem specjalnych czujników. Od tego czasu odkryto, że owe czujniki mają postać kanałów jonowych i są zdolne do translacji mechanicznego nacisku na komórkę na impulsy elektryczne, które docierają do ośrodkowego układu nerwowego. Zjawisko to nosi nazwę mechanotransdukcji. Udowodniono, że ma ono zasadnicze znaczenie w procesach fizjologicznych takich jak słuch, dotyk czy propriocepcja. Jednak tożsamość czujnika odpowiedzialnego za

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Istota stymulacji sensorycznej w tworzeniu sieci neuronowych noworodków

Dzieci tuż po urodzeniu stale napotykają szereg bodźców zewnętrznych. W tym czasie określone typy neuronów dopiero zaczynają tworzyć “mapę zmysłów”. Stymulacja sensoryczna w pierwszych tygodniach życia jest niezbędna do stworzenia w mózgu sieci neuronowej, odpowiedzialnej za mapowanie doznań oraz umożliwiającej rozwój prawidłowych zachowań. Grupa nowojorskich naukowców z Weill Cornell Medicine dowiodła, że w tym okresie życia u myszy ma miejsce funkcjonalny rozwój wyspecjalizowanych komórek nerwowych, zwanych interneuronami. Odkrycie to sugeruje, że takie samo zjawisko może

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak rytm serca może zmieniać postrzeganie?

Do mózgu każdego człowieka nieustannie docierają bodźce pochodzące zarówno z samego ciała, jak i jego otoczenia. Jednakże jedynie część informacji pojawia się w świadomości. Większość podstawowych procesów fizjologicznych – takich jak bicie serca czy oddychanie – zachodzi niezauważona. Zwykle zwracamy na nie uwagę dopiero wtedy, gdy ich praca zostanie w jakiś sposób zaburzona – choćby w przypadku niestrawności lub arytmii serca. Czy te procesy zachodzące w organizmie niezależnie od woli człowieka mogą wpływać na to,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony piramidowe pozwalają nam kategoryzować żywność

Grupa chińskich i amerykańskich naukowców dowiodła, że trójkątne neurony piramidowe, znajdujące się w ciele migdałowatym po obu stronach mózgowia, tworzą kompleksy, które warunkują odczuwanie całkowitego doznania związanego ze spożywaniem pokarmu, począwszy od jego rozpoznania, poprzez jego skategoryzowanie do odpowiedniej grupy, aż do wyczucia jego smaku i tekstury. Udział występujących w ciele migdałowatym komórek piramidowych w generowaniu reakcji obronnej oraz odczuwania strachu czy lęku został już bardzo dobrze poznany. Postanowiono zbadać, jaki wkład w tworzenie pozytywnych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe odkrycie dotyczące zawrotów głowy

Zawroty głowy stanowią objaw nieprawidłowości w czynności układu przedsionkowego, którego funkcją jest umożliwienie organizmowi utrzymanie równowagi. W języku polskim termin “zawroty głowy” nie jest jednoznaczny i odnosi się do dwóch różnych zjawisk o innym podłożu. Pierwszym z nich jest iluzja ruchu otoczenia lub własnego ciała (niekiedy tylko głowy) w określoną stronę – są to układowe zawroty głowy (ang. vertigo). W drugim przypadku dolegliwości są mniej sprecyzowane i obejmują wrażenie niestabilności, niepewności postawy, braku równowagi oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Receptory węchowe w kubkach smakowych

Ostatnie badania wykazały, że receptory smakowe i węchowe są wyrażane w całym ciele i służą jako czujniki chemiczne w wielu tkankach. Amerykańscy naukowcy z Monell Chemical Senses Center w Filadelfii dowiedli istnienia cDNA receptorów węchowych na języku. Odkrycia te sugerują, że interakcje pomiędzy zmysłami smaku i węchu mogą zaczynać się na języku, a nie w mózgu, jak wcześniej sądzono. „Nasze badania mogą pomóc w wyjaśnieniu, w jaki sposób cząsteczki zapachowe modulują postrzeganie smaku. Dzięki temu

Przeczytaj całość