Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: czytanie

Dla wszystkich

Dysleksja – nie tylko problem z czytaniem

Dysleksja rozwojowa to jedna z najbardziej uznanych przyczyn zaburzenia czytania. Na jej powstanie składa się wiele przyczyn. Podejrzewa się, że w grę wchodzą czynniki genetyczne lub neuroanatomiczne. Faktem jest, że osoby zmagające się z dysleksja mają problem z nauczeniem się czytania mimo inteligencji na poziomie co najmniej przeciętnym i mimo standardowego nauczania. Naukowcy z Uniwersytetu Helsińskiego prowadzili badania nad dysleksją. Za punkt wyjścia obrali fakt, że osoby z tym zaburzeniem mają trudności z przetwarzaniem fonemów.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dysleksja – problem nie tylko z czytaniem

Dysleksja to zaburzenie poznawcze, które wiąże się z trudnościami w przyswajaniu informacji wzrokowej. Dotyka ono około 20% populacji i jest najpowszechniejszym zaburzeniem uczenia się. Pozostałe to np. dysgrafia lub dyskalkulia, które często towarzyszą dysleksji. Problem z przyswajaniem wiedzy nierzadko przekłada się na trudności zawodowe, poczucie niespełnienia lub rozwój depresji. Przyczyny występowania tych zaburzeń nie są znane. Naukowcy z Centre for Autism na University of Reading w Wielkiej Brytanii postanowili zbadać, jak osoby dotknięte dysleksją przetwarzają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z podstawowych umiejętności nabywana przez dzieci w pierwszych latach edukacji szkolnej. Może ono pełnić funkcję edukacyjną lub być miłą formą spędzania wolnego czasu. Okazuje się, że czytanie jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój neurologiczny u dzieci,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Gra komputerowa nauczy czytać

Jakie zdolności poznawcze są niezbędne, aby nauczyć się czytać? Prawdopodobnie pierwsza, która przychodzi na myśl, to przekształcenie wyglądu liter na odpowiedni dźwięk. Jednak, jak podkreślają naukowcy z Genewy, potrzeba czegoś więcej, by nauczyć się czytać płynnie. Czytanie angażuje bowiem kilka kluczowych mechanizmów, które funkcjonują tak bardzo “w tle”, że najczęściej nie zwracamy na nie uwagi. Chodzi tu chociażby o umiejętność przesuwania wzrokiem po tekście oraz o wykorzystanie pamięci krótkotrwałej tak, by połączyć pojedyncze litery w

Przeczytaj całość

Jak aktywność intelektualna chroni mózg?

Starzenie się jest naturalnym procesem, w trakcie którego we wszystkich komórkach organizmu dochodzi do powstania zmian degeneracyjnych. Uważa się, że proces starzenia się mózgu rozpoczyna się już około 30 roku życia i znacząco przyspiesza po ukończeniu 70 lat. Wraz z upływem czasu w mózgu obserwuje się postępujący proces neurodegeneracji, czyli zanikania struktur lub funkcji neuronów. Konsekwencją powstania tych nieodwracalnych zmian jest brak komunikacji między sąsiednimi neuronami i zaburzenia funkcji poznawczych. Zaburzenia te występują m.in. w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Noworodki gotowe do czytania

Naukowcy badający językowe zdolności człowieka odkryli region mózgu odpowiedzialny za rozpoznawanie słów na podstawie bodźców wzrokowych i nadali mu nazwę “obszar wzrokowej formy słów” (ang. visual word form area, VWFA). Znajduje się on w zakręcie wrzecionowatym kory skroniowej i choć należy do układu wzrokowego, jest połączony głównie z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za przetwarzanie mowy. Do tej pory VWFA został zidentyfikowany jedynie w mózgach osób dorosłych umiejących czytać i pisać. Badanie przeprowadzone przez zespół naukowców pod

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Oglądanie telewizji sprzyja rozwojowi demencji

Aby cieszyć się pełnią zdrowia, należy prowadzić zdrowy tryb życia. Oznacza to zbilansowaną dietę, odpowiednią dawkę aktywności fizycznej oraz aktywność intelektualną. Wszystko to pozwala utrzymać w dobrej kondycji nie tylko ciało, ale także umysł. O stan ośrodkowego układu nerwowego warto dbać przez całe życie. Wydaje się jednak, że w pewnym wieku należy szczególnie zwracać uwagę na to, co jest dla niego dobre, a co nie. Naukowcy z amerykańskich ośrodków badawczych postanowili sprawdzić, czy i jak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zastosowanie światła w leczeniu dysleksji

Dysleksja to dość powszechna choroba,, na którą cierpi około 15% społeczeństwa. Objawia się ona zazwyczaj specyficznymi trudnościami czytania i pisania. Jak dotąd uważano, że schorzenie to ma podłoże genetyczne i jest dziedziczne. Dzięki badaniom przeprowadzonym przez grupę naukowców z francuskiego Uniwersytetu Rennes określona została przyczyna anatomiczna warunkująca tę chorobę. Ponadto odkrycie to pozwoliło na stworzenie metody terapii, która daje duże szanse wyleczenia. Podczas prób klinicznych badacze zaobserwowali, że oczy osób zdrowych zawierają czopki (komórki receptorowe

Przeczytaj całość