Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: astrocyty

Astrocyty w terapii choroby Alzheimera

Oprócz neuronów, w mózgu znajdują się także komórki układu odpornościowego, w tym astrocyty. Ich funkcje nie są do końca zbadane, ale przypuszcza się, że biorą udział m.in. w procesie neurogenezy i neuroplastyczności. Podobnie jak neurony, także one łączą się w sieci złożone z tysięcy komórek. Dla prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego niezbędne jest zarówno właściwe działanie neuronów, jak i astrocytów. “Dla prawidłowego funkcjonowania mózgu ważne jest, aby sieci komórek mózgu koordynowały swoją aktywność”, mówi prof. Gabor

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Astrocyty, II czynnik krzepnięcia krwi i tempo neurotransmisji

Osłonka mielinowa otaczająca aksony pełni funkcję swoistej izolacji, która przyspiesza przekazywanie impulsów nerwowych pomiędzy poszczególnymi neuronami. Naukowcy przez długi czas byli zdania, iż jej struktura jest niezmienna, z wyjątkiem stanów patologicznych, występujących np. w stwardnieniu rozsianym. Jednakże najnowsze wyniki badań udowodniły, że jest inaczej – nawet w dorosłych mózgach struktura mieliny jest dynamiczna. Już wcześniej zaobserwowano, iż przewężenia Ranviera znajdujące się pomiędzy segmentami osłonki mielinowej otaczane są przez wypustki astrocytów, zwanych perinodalnymi (ang. perinodal astrocytes).

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Co jeszcze potrafią astrocyty?

Komórki glejowe stanowią niemal połowę wszystkich komórek mózgu. Wśród nich najliczniejszą grupą są astrocyty. Mają one długie wypustki umożliwiające interakcję z synapsami neuronów. Ich głównym zadaniem jest usuwanie z przestrzeni międzykomórkowej cząsteczek glutaminianu i jonów potasu, które znalazły się tam wskutek aktywacji elektrycznej neuronów. Dotychczas uznawano, iż choć działanie astrocytów jest zależne od napięcia elektrycznego neuronów, to one same pozostają elektrycznie obojętne. Innymi słowy, powszechnie przyjmuje się, że astrocyty nie uczestniczą w transmisji sygnału elektrycznego.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czym mózg mężczyzny różni się od mózgu kobiety?

Badacze z University of Maryland School of Medicine odkryli mechanizm, w jaki androgeny, czyli męskie hormony płciowe, wpływają na rozwój mózgu, a co za tym idzie – na behawioryzm. Główna cecha różnicująca obie płcie, determinowana przez androgeny, to skłonność do bardziej agresywnego zachowania wśród samców. Badanie przeprowadzono na modelach zwierzęcych. “Wiedzieliśmy dotychczas, że mózgi mężczyzny i kobiety różnią się między sobą, a testosteron wytwarzany podczas drugiego trymestru ciąży u ludzi oraz ostatniego etapu ciąży u

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Depresja zabija astrocyty?

Depresja kliniczna powoduje przede wszystkim nieustający smutek oraz całkowitą utratę zainteresowania światem zewnętrznym. Prowadzi to do poważnych zaburzeń psychicznych i fizycznych. Nieleczona choroba nierzadko kończy się samobójstwem. Zespół naukowców Instytutu Douglasa, należącego do Uniwersytetu McGill, wykorzystał analizę strukturalną tkanki mózgu osób zmarłych w wyniku samobójstwa by sprawdzić, jaką rolę odgrywają astrocyty w przebiegu depresji. Wyniki tego badania zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie “Frontiers in Psychiatry”. Astrocyty to komórki glejowe kształtem przypominające gwiazdy. Stąd też pochodzi

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Krok na drodze do zrozumienia schizofrenii

Schizofrenia to choroba psychiczna, na którą może cierpieć nawet 35 mln osób na całym świecie. Zaliczana jest do psychoz, które charakteryzują się zmienionym, nieadekwatnym postrzeganiem otaczającej rzeczywistości, a także rozszczepieniem pomiędzy myśleniem, emocjami, sferą motywacyjną i zachowaniem. Jak w przypadku wielu innych chorób dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, dokładne przyczyny schizofrenii wciąż pozostają niejasne, zaś leczenie polega na tłumieniu objawów. Hipotezy dotyczące rozwoju schizofrenii koncentrują się na nieprawidłowościach gospodarki neuroprzekaźnikowej, ale bierze się pod uwagę także

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Leniwe astrocyty i rodzinna migrena

Migrena to skomplikowane zaburzenie, wpływające na pracę układu nerwowego. Objawia się w postaci powtarzających się epizodów pulsującego, najczęściej jednostronnego bólu głowy, któremu towarzyszy nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy. Szacuje się, że przypadłość ta dotyka co siódmą osobę na świecie. Jest ona w pewnym stopniu dziedziczna – badania z udziałem bliźniąt wykazały, że wpływ czynników genetycznych wynosi 60-65%. Zespół badawczy z Instytutu Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Zurychu, we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Naukowcy naprawiają wadliwe obwody mózgu za pomocą nanotechnologii

Amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Medicine, wykorzystując myszy transgeniczne, przeprowadzili szereg doświadczeń dotyczących naprawy uszkodzonych obwodów mózgu. Białko wydzielane z niektórych komórek astrogleju w mózgowiu odgrywa istotną rolę w modulowaniu powstawania połączeń międzyneuronalnych, niezbędnych do uczenia się oraz tworzenia nowych wspomnień. Badacze w swoim eksperymencie opierali się na koncepcji, według której dostarczenie specjalnych nanocząsteczek białkowych pozwoliłoby na naprawę uszkodzonych ścieżek nerwowych mózgu myszy, poprzez zastąpienie brakujących protein, wypartych z astrocytów. Obwody, które tworzą sieci neuronalne,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa nadzieja na skuteczne leczenie choroby Parkinsona (i nie tylko)

Charakterystyczną cechą choroby Parkinsona jest obumieranie produkujących dopaminę neuronów istoty czarnej. Podobnie jak w przypadku innych chorób neurodegeneracyjnych, nie istnieje metoda pozwalająca na wyleczenie. Większość stosowanych obecnie strategii skupia się na tym, żeby zatrzymać postęp choroby i spowolnić utratę neuronów. Alternatywą mogłoby być zastąpienie obumarłych komórek nerwowych nowymi. Dlatego też naukowcy na całym świecie prowadzą badania nad różnymi sposobami stymulacji neurogenezy. Namnażanie się i rozwój komórek to skomplikowany proces, regulowany przez wiele czynników genetycznych. Aby

Przeczytaj całość