...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: zaburzenia poznawcze

Dla wszystkich

Gen od sprzątania a choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to postępujące schorzenie ośrodkowego układu nerwowego. Objawia się spowolnieniem ruchowym, sztywnością mięśni oraz drżeniem spoczynkowym. Te symptomy są następstwem zaniku komórek dopaminergicznych, budujących część zbitą istoty czarnej środmozgowia. Do tej pory nie został poznany dokładny mechanizm prowadzący do utraty neuronów w tym obszarze mózgu. Naukowcy potwierdzili jednak, że dziedziczna mutacja w genie PINK1 jest jedną z przyczyn wystąpienia rodzinnej postaci choroby Parkinsona o wczesnym początku. Gdy kodowane przezeń białko nie spełnia swojej roli,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Genowa terapia pamięci?

Problemy z pamięcią utrudniają codzienne funkcjonowanie wielu starszych osób. Jak dotąd naukowcom nie udało znaleźć się sposobu, aby zapobiec utracie pamięci pojawiającej się z wiekiem. Wciąż prowadzone są prace nad odkryciem przyczyny tego negatywnego zjawiska oraz opracowaniem strategii pozwalającej na jego zahamowanie. Czynnikiem, który według opracowań naukowych ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania pamięci są sieci perineuronalne (PPN, ang. perineuronal nets). Są to siatkowate struktury zbudowane z glikoprotein oraz proteoglikanów, które otaczają ciało komórki nerwowej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak demencja zabiera przyjemność z życia

Demencja czołowo-skroniowa (FTD, ang. frontotemporal dementia) to choroba neurozwyrodnieniowa spowodowana zmianami zanikowymi w płatach czołowych oraz w przednich częściach płatów skroniowych mózgu. Do najczęstszych objawów jej wczesnego stadium zalicza się zmiany w zakresie zachowania i charakteru, a także zaburzenia mowy. Dzięki badaniom naukowym potwierdzono, że u osób z FTD często występują też zaburzenia motywacji, do których należy apatia. Charakteryzuje się ona brakiem zainteresowania oraz niechęcią do podejmowania jakiejkolwiek aktywności. Związana jest z atrofią istoty szarej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Językowa terapia autyzmu

Autyzm to najpowszechniejsze zaburzenie neurorozwojowe – dotyka średnio co setne dziecko na całym świecie. Przede wszystkim wpływa ono negatywnie na interakcje społeczne, ponieważ prowadzi do trudności w tzw, “teorii umysłu”, czyli rozumieniu perspektywy, przekonań i pragnień drugiego człowieka. Wymaga to skupienia się na jego punkcie widzenia i przeniesieniu nań uwagi. Zatem autyzm dotyka nie tylko teorii umysłu, lecz także funkcji wykonawczych, włącznie z zarządzaniem uwagą. Rodziny dwujęzyczne często decydują się na używanie w domu tylko

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Plastikowy autyzm?

Zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego jest w dzisiejszych czasach problemem globalnym. Uwagę naukowców przykuwa mikro- i nanoplastik. Jest on obecny w wielu produktach codziennego użytku, a wciąż nie wiadomo, w jaki dokładnie sposób wpływa na zdrowie człowieka. Jednym z najpowszechniej występujących w nim szkodliwych związków jest bisfenol A (BPA). Znajduje się także w wielu tworzywach sztucznych, metalowych puszkach, opakowaniach poliwęglanowych i żywicach epoksydowych. Pod wpływem wysokiej temperatury, a także kwasowego lub zasadowego środowiska uwalnia się, zanieczyszczając żywność

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Relacje z ludźmi jako profilaktyka demencji

W Uniwersytecie Nowej Południowej Walii (UNSW) w Sydney udowodniono, że spędzanie czasu z bliskimi może przynieść znaczące korzyści zdrowotne tym większe, im jesteśmy starsi. Naukowcy zatrudnieni w podzespole UNSW – Centrum zdrowego starzenia się mózgu (CHeBA) zbadali związek między relacjami społecznymi osób starszych a ryzykiem wystąpienia u nich łagodnych zaburzeń poznawczych, demencji i przedwczesnej śmierci. Przeanalizowali oni 13 obszernych długoterminowych badań, w których brały udział osoby w wieku powyżej 65 lat. „Wiemy z poprzednich badań,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja kontra otępienie

Proces otępienny jest najczęściej podstępny. Jego pierwsze objawy bywają niepozorne, trudne do zauważenia i niecharakterystyczne dla konkretnej choroby. Ich postępujący charakter powoduje, że choć początkowo dyskretne deficyty zazwyczaj nie zaburzają dotychczasowego życia ani nie wzbudzają lęku, na późniejszych etapach mogą narastać do stopnia uniemożliwiającego samodzielne funkcjonowanie. Nawet dla osób, które znają najnowsze doniesienia naukowe dotyczące wczesnych, subtelnych oznak wskazujących na obecność procesu neurodegeneracyjnego, objawy te bywają niedostrzegalne. Jednak to, co umyka uwadze nawet najlepiej poinformowanych

Przeczytaj całość