...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: zaburzenia psychiczne

Dla wszystkich

Biomarker patologicznego „zostawania w domu”

Hikikomori pochodzi od japońskiego słowa oznaczającego “wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz”. W latach 90. XX wieku użyto go do określenia patologicznego wycofania społecznego, polegającego na niewychodzeniu do pracy lub szkoły, z wyjątkiem okazjonalnych wyjść, przez co najmniej 6 miesięcy oraz na niekontaktowaniu się ze światem zewnętrznym. Początkowo uważano, że zjawisko to dotyka przede wszystkim nastolatków i młodych dorosłych, ale dalsze badania wykazały jego istnienie także w starszych grupach wiekowych. Uważano, że jest ono

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

CBD dla ciężarnych?

Najlepiej znane związki aktywne obecne w konopiach to kannabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC). Kannabidiol charakteryzuje się działaniem przeciwwymiotnym i uspokajającym, ale nie ma właściwości psychoaktywnych jak THC. Naukowcy z University of Colorado Anschutz Medical Campus postanowili zweryfikować hipotezę, czy ekspozycja na CBD w trakcie rozwoju płodowego wpływa na rozwój neurologiczny, wrażliwość termiczną i zachowanie myszy. W grupie badawczej ciężarnym myszom podawano przez sondę doustną CBD w oleju słonecznikowym w dawce 50 mg/kg masy ciała, podczas

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologia samotności

Izolacja społeczna w okresie dzieciństwa niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie mózgu w dorosłości oraz utrudnia nawiązywanie kontaktów społecznych. Zostało to udowodnione w doświadczeniach na wielu gatunkach ssaków. Potwierdzają to również badania przeprowadzone na ludziach. Naukowcy łączą te obserwacje ze zmienioną aktywacją niektórych obszarów mózgu. Wyniki prac naukowych wskazują, że przyśrodkowa kora przedczołowa (mPFC, ang. medial prefrontal cortex) jest kluczowym elementem pętli neuronalnych regulujących zachowania społeczne. Zespół badaczy z Icahn School of Medicine at Mount Sinai postanowił

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Rytm dobowy zawsze szwankuje

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zmagają się z szerokim wachlarzem objawów psychosomatycznych. Ale, jak możemy zauważyć, łączy je bardzo często jedna cecha – są one zazwyczaj niewyspane. Prawdopodobnie wynika to z rozregulowania rytmu dobowego. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine z tego powodu postanowił przyjrzeć się bliżej temu objawowi. Ich artykuł został opublikowany w Nature Translational Psychiatry i wnosi dużo informacji na temat relacji pomiędzy chorobami psychicznymi a procesem snu i czuwania. Rytmy dobowe regulują aktywność

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ważne, żeby wcześnie wykryć

W najnowszym numerze czasopisma Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego World Psychiatry opublikowano badanie autorstwa naukowców z University College Dublin, które dotyczyło ryzyka rozwoju schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Wykazano, że około 50% osób, które korzystały w okresie dzieciństwa z pomocy specjalistów zdrowia psychicznego doświadczyło w późniejszych latach epizodów tych zaburzeń. Ryzyko psychozy dla osób w wieku 28 lat, które nigdy nie korzystały z tej opieki wyniosło 1,8%, natomiast najwyższy procent obejmował pacjentów przyjętych do stacjonarnego ośrodka

Przeczytaj całość