...

Ważne, żeby wcześnie wykryć

Schizofrenia i choroba afektywna dwubiegunowa to choroby, przy których niejednokrotnie mija kilkanaście lat między pojawieniem się pierwszych objawów a postawieniem właściwej diagnozy. Naukowcy poszukują sposobów na szybsze i skuteczniejsze wykrywanie tych chorób.

W najnowszym numerze czasopisma Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego World Psychiatry opublikowano badanie autorstwa naukowców z University College Dublin, które dotyczyło ryzyka rozwoju schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Wykazano, że około 50% osób, które korzystały w okresie dzieciństwa z pomocy specjalistów zdrowia psychicznego doświadczyło w późniejszych latach epizodów tych zaburzeń. Ryzyko psychozy dla osób w wieku 28 lat, które nigdy nie korzystały z tej opieki wyniosło 1,8%, natomiast najwyższy procent obejmował pacjentów przyjętych do stacjonarnego ośrodka psychiatrycznego dla młodzieży – aż 37%. Autorzy wskazują na rolę elektronicznych systemów rejestracji służby zdrowia, które stanowią pokaźną bazę danych umożliwiającą przeprowadzanie szczegółowych analiz epidemiologicznych. Stwarza to okazję do podjęcia interwencji terapeutycznej na możliwie najwcześniejszym etapie i odpowiednią profilaktykę.

Ważnym problemem w podejmowaniu wczesnej interwencji terapeutycznej jest długi czas od pojawienia się pierwszych objawów do postawienia stosownej diagnozy medycznej. W przypadku ChAD i zaburzeń schizoafektywnych (łączących w sobie objawy schizofrenii i ChAD) zazwyczaj symptomy rozwijają się w wieku 17 lat a diagnoza, nie zawsze ostateczna, stawiana jest w wieku 30 lat. Ponadto okres od pierwszych symptomów do poszukiwania przez chorego pomocy również powinien być wzięty pod uwagę. Całość może średnio trwać niemal 13 lat.

W praktyce klinicznej pacjenci ze schizofrenią o wczesnym początku rokują gorzej i są bardziej narażeni na postać przewlekłą choroby. Niektórzy autorzy wyróżniają postać „rozwojową” schizofrenii, która ma swój początek przed 20 rokiem życia. W takiej sytuacji zwraca się uwagę na czynniki prenatalne i genetyczne, szczególnie hipoksję (niedotlenienie) płodową, spożywanie napojów alkoholowych przez matkę w czasie ciąży lub historię chorób psychicznych w rodzinie. Uzupełnienie wskaźników epidemiologicznych o zidentyfikowane już czynniki ryzyka rozwoju psychozy może w istotnym stopniu zwiększyć wczesną detekcję i interwencję.

Nie jest obecnie możliwe diagnozowanie schizofrenii i ChAD przy pomocy neuroobrazowania (tomografii komputerowej, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego), szczególnie w celu profilaktyki. Dane na ten temat nie są usystematyzowane, ponadto obserwuje się duże zróżnicowanie w zakresie zmian mózgowych w tych grupach. Warte uwagi jest poszerzenie układu komorowego (związane z gorszymi prognozami leczenia) oraz zaburzenie dynamiki kory czołowej (w szczególności grzbietowo-bocznej i przyśrodkowej). Stale podejmowane są próby systematyzacji i wyjaśniania tych nieprawidłowości. Powstaje w tym celu nowa klasyfikacja zaburzeń psychicznych – Research Domain Criteria (RDoC). Wczesne wykrywanie ChAD i schizofrenii przy użyciu specyficznych dla nich biomarkerów mogłoby być bardziej obiektywne.

Bibliografia
  1. Amann B.L., Canales-Rodriguez E.J., Madre M. i wsp. (2016) Brain structural changes in schizoaffective disorder compared to schizophrenia and bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, 133: 23-33.
  2. Berk M., Dodd S., Callaly P. i wsp. (2007) History of illness prior to a diagnosis of bipolar disorder or schizoaffective disorder. Journal of Affective Disorders, 103: 181-186
  3. Rabe-Jabłońska J., Kotlicka-Antczak M. (2001) Teorie etiopatogenetyczne schizofrenii. W: M. Jarema (red.) Pierwszy epizod schizofrenii (s. 9-37). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  4. van Erp T.G.M., Saleh P.A., Rosso I.M. i wsp. (2002) Contributions of genetic risk and fetal hypoxia to hippocampal volume in patients with schizophrenia or schizoaffective disorder, their unaffected siblings, and healthy unrelated volunteers. American Journal of Psychiatry, 159: 1514-1520.
Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Kawa i mózg

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Archiwum: