...

CBD dla ciężarnych?

Wyniki badań świadczą o tym, że przyjmowanie CBD przez matkę w czasie ciąży może istotnie wpłynąć na rozwój mózgu płodu.

Najlepiej znane związki aktywne obecne w konopiach to kannabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC). Kannabidiol charakteryzuje się działaniem przeciwwymiotnym i uspokajającym, ale nie ma właściwości psychoaktywnych jak THC. Naukowcy z University of Colorado Anschutz Medical Campus postanowili zweryfikować hipotezę, czy ekspozycja na CBD w trakcie rozwoju płodowego wpływa na rozwój neurologiczny, wrażliwość termiczną i zachowanie myszy.

W grupie badawczej ciężarnym myszom podawano przez sondę doustną CBD w oleju słonecznikowym w dawce 50 mg/kg masy ciała, podczas gdy myszy w grupie kontrolnej otrzymywały tylko olej słonecznikowy. Przy obliczaniu dawki CBD uwzględniono metabolizm pierwszego przejścia w wątrobie matki. Zastosowano tandemową spektrometrię mas z chromatografią cieczową do analizy zawartości CBD i jego metabolitów w osoczu matki i potomstwa. Analiza ilościowa CBD i jego metabolitów w osoczu dostarczyła informacji o metabolizmie i dystrybucji tego związku podczas ciąży.

W kolejnym etapie badania potomstwo poddano testom behawioralnym, aby zbadać, czy ekspozycja płodu na CBD wpływa na zachowanie po urodzeniu. W celu oceny lęku, zachowań powtarzalnych i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych wykorzystano test zakopywania kulek (ang. Marble Burying Test).

Badania wykazały, że ekspozycja płodu na CBD powoduje zwiększoną wrażliwość na ból termiczny u potomstwa płci męskiej w okresie 11 tygodni po urodzeniu. Efekt ten wydaje się być zależny od receptorów waniloidowych przejściowego potencjału typu 1 (ang. transient receptor potential, TRPV1), które są aktywowane przez ciepło i CBD. Zmiany te mogą mieć długoterminowe negatywne konsekwencje, obniżając próg bólu i przyczyniając się do nadmiernego stosowania leków przeciwbólowych. W przypadku potomstwa płci żeńskiej nie zaobserwowano podobnych zmian w reakcjach na bodźce termiczne, co może być spowodowane działaniem 17β-estradiolu, chroniącego neurony czuciowe przed nadmierną aktywacją TRPV1.

Dodatkowo, eksperymenty wykazały, że ekspozycja płodu na CBD wpływa na aktywność neuronów piramidowych kory przedczołowej u samic myszy, co może korelować z deficytami w zachowaniu związanymi z rozwiązywaniem problemów. Potomstwo płci żeńskiej, którym podawano CBD zakopywało mniej kulek w teście behawioralnym. Wyniki te można interpretować w taki sposób, że ekspozycja płodu na CBD u myszy nie zwiększa lęku ani zachowań kompulsywnych u myszy.

Podsumowując, badania na myszach ciężarnych sugerują, że podawanie olejku CBD może wpływać na rozwijający się mózg płodu i zachowanie potomstwa po urodzeniu, przy czym te efekty zależą od płci. Należy jednak podkreślić, że istnieje potrzeba dalszych badań, aby pełniej zrozumieć tę zależność. Warto zauważyć, że badanie nie wykazało wpływu ekspozycji na CBD podczas ciąży na długość ciąży, przyrost masy ciała, wielkość miotu ani płeć potomstwa.

Bibliografia

Swenson K.S., et al. Fetal cannabidiol (CBD) exposure alters thermal pain sensitivity, problem-solving, and prefrontal cortex excitability. Molecular Psychiatry, 2023.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: