...

Rytm dobowy zawsze szwankuje

Wyniki badań naukowych wykazały, że zaburzeniom psychicznym nierozerwalnie towarzyszy rozregulowanie rytmów dobowych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zmagają się z szerokim wachlarzem objawów psychosomatycznych. Ale, jak możemy zauważyć, łączy je bardzo często jedna cecha – są one zazwyczaj niewyspane. Prawdopodobnie wynika to z rozregulowania rytmu dobowego. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine z tego powodu postanowił przyjrzeć się bliżej temu objawowi. Ich artykuł został opublikowany w Nature Translational Psychiatry i wnosi dużo informacji na temat relacji pomiędzy chorobami psychicznymi a procesem snu i czuwania.

Rytmy dobowe regulują aktywność fizjologiczną i procesy biologiczne naszego organizmu. Zsynchronizowane one są z 24-godzinnym cyklem światła/ciemności i wpływają na to, kiedy chce nam się spać. Zarządzają również innymi funkcjami, takimi jak produkcja i uwalnianie hormonów, utrzymywanie temperatury ciała i utrwalanie wspomnień. Zdaniem autorów artykułu, skuteczne, niezakłócone działanie tego naturalnego systemu pomiaru czasu jest niezbędne do przetrwania żywych organizmów we wszystkich skalach – od komórek po populacje.

W pracy zwrócono uwagę na wyzwania związane z testowaniem zagadnienia na poziomie molekularnym, ale naukowcy znaleźli wystarczające dowody na związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a rytmem dobowym, dokładnie badając recenzowaną literaturę.

„Oznaka charakterystyczna dla zaburzeń rytmu dobowego – problemy ze snem – była obecna w każdym przypadku zaburzeń depresyjnych” – powiedział A. Alachkar, główny autor artykułu.

W artykule zauważono wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Interesującym zagadnieniem, które zbadaliśmy, jest wzajemne oddziaływanie rytmów dobowych i zaburzeń psychicznych z płcią” – powiedział Baldi, dyrektor Instytutu Genomiki i Bioinformatyki UCI.

Specyficzne dla płci różnice strukturalne i funkcjonalne występują w mózgu w regionach istotnych dla układu okołodobowego. Jednym z przykładów jest reakcja hormonalna na CRD (rozregulowanie rytmu dobowego) odczuwane przez kobiety w ciąży; zarówno matka, jak i płód mogą doświadczać klinicznych skutków CRD i przewlekłego stresu.

Rytmy dobowe są z natury wrażliwe na sygnały światła/ciemności, więc można je łatwo zakłócić przez ekspozycję na światło w nocy, a poziom zakłóceń wydaje się być zależny od płci i zmienia się wraz z wiekiem.

Pozostaje dalej niewiadome, czy rozregulowanie rytmów dobowych jest kluczowe w powstawaniu i pojawianiu się dolegliwości ze strony układu nerwowego, czy też jest tylko objawem w postępie choroby. Aby odpowiedzieć na to i inne pytania, zespół z Irvine sugeruje badanie rytmów dobowych na poziomie molekularnym przy użyciu technologii transkryptomicznych i metabolomicznych w badaniach z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

„Będzie to wysokowydajny proces, w którym naukowcy będą pobierać próbki od zdrowych i chorych zwierząt co kilka godzin w cyklu dobowym” – powiedział Baldi.

Metoda jest obiecująca, ponieważ wykrycie biomarkerów identyfikujących zmiany w rytmie dobowym na tle zaburzeń psychicznych może stanowić kierunek dla nowych rozwiązań w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Obecnie wiadomo, że jednym z potencjalnych biomarkerów jest BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego).

„BDNF jest konsekwentnie powiązany z kilkoma zaburzeniami zdrowia psychicznego omówionymi w tym przeglądzie, przy czym jego role funkcjonalne przypisuje się genom, które można powiązać z rozregulowaniem rytmu dobowego. Badania ogólnie wykazały obniżenie ekspresji genu BDNF u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami nastroju. Postawiono hipotezę, że podwyższony poziom BDNF przy ADHD przedstawia mechanizm kompensacyjny ułatwiający rozwój układu nerwowego u dzieci, których rozwój mózgu jest opóźniony.” – piszą autorzy pracy.
Bibliografia

Alachkar A. et al. The hidden link between circadian entropy and mental health disorders. Transl Psychiatry, 2022.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Kawa i mózg

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Archiwum: