...

Rytm dobowy zawsze szwankuje

Wyniki badań naukowych wykazały, że zaburzeniom psychicznym nierozerwalnie towarzyszy rozregulowanie rytmów dobowych.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zmagają się z szerokim wachlarzem objawów psychosomatycznych. Ale, jak możemy zauważyć, łączy je bardzo często jedna cecha – są one zazwyczaj niewyspane. Prawdopodobnie wynika to z rozregulowania rytmu dobowego. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine z tego powodu postanowił przyjrzeć się bliżej temu objawowi. Ich artykuł został opublikowany w Nature Translational Psychiatry i wnosi dużo informacji na temat relacji pomiędzy chorobami psychicznymi a procesem snu i czuwania.

Rytmy dobowe regulują aktywność fizjologiczną i procesy biologiczne naszego organizmu. Zsynchronizowane one są z 24-godzinnym cyklem światła/ciemności i wpływają na to, kiedy chce nam się spać. Zarządzają również innymi funkcjami, takimi jak produkcja i uwalnianie hormonów, utrzymywanie temperatury ciała i utrwalanie wspomnień. Zdaniem autorów artykułu, skuteczne, niezakłócone działanie tego naturalnego systemu pomiaru czasu jest niezbędne do przetrwania żywych organizmów we wszystkich skalach – od komórek po populacje.

W pracy zwrócono uwagę na wyzwania związane z testowaniem zagadnienia na poziomie molekularnym, ale naukowcy znaleźli wystarczające dowody na związek pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a rytmem dobowym, dokładnie badając recenzowaną literaturę.

„Oznaka charakterystyczna dla zaburzeń rytmu dobowego – problemy ze snem – była obecna w każdym przypadku zaburzeń depresyjnych” – powiedział A. Alachkar, główny autor artykułu.

W artykule zauważono wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Interesującym zagadnieniem, które zbadaliśmy, jest wzajemne oddziaływanie rytmów dobowych i zaburzeń psychicznych z płcią” – powiedział Baldi, dyrektor Instytutu Genomiki i Bioinformatyki UCI.

Specyficzne dla płci różnice strukturalne i funkcjonalne występują w mózgu w regionach istotnych dla układu okołodobowego. Jednym z przykładów jest reakcja hormonalna na CRD (rozregulowanie rytmu dobowego) odczuwane przez kobiety w ciąży; zarówno matka, jak i płód mogą doświadczać klinicznych skutków CRD i przewlekłego stresu.

Rytmy dobowe są z natury wrażliwe na sygnały światła/ciemności, więc można je łatwo zakłócić przez ekspozycję na światło w nocy, a poziom zakłóceń wydaje się być zależny od płci i zmienia się wraz z wiekiem.

Pozostaje dalej niewiadome, czy rozregulowanie rytmów dobowych jest kluczowe w powstawaniu i pojawianiu się dolegliwości ze strony układu nerwowego, czy też jest tylko objawem w postępie choroby. Aby odpowiedzieć na to i inne pytania, zespół z Irvine sugeruje badanie rytmów dobowych na poziomie molekularnym przy użyciu technologii transkryptomicznych i metabolomicznych w badaniach z wykorzystaniem modeli zwierzęcych.

„Będzie to wysokowydajny proces, w którym naukowcy będą pobierać próbki od zdrowych i chorych zwierząt co kilka godzin w cyklu dobowym” – powiedział Baldi.

Metoda jest obiecująca, ponieważ wykrycie biomarkerów identyfikujących zmiany w rytmie dobowym na tle zaburzeń psychicznych może stanowić kierunek dla nowych rozwiązań w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Obecnie wiadomo, że jednym z potencjalnych biomarkerów jest BDNF (neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego).

„BDNF jest konsekwentnie powiązany z kilkoma zaburzeniami zdrowia psychicznego omówionymi w tym przeglądzie, przy czym jego role funkcjonalne przypisuje się genom, które można powiązać z rozregulowaniem rytmu dobowego. Badania ogólnie wykazały obniżenie ekspresji genu BDNF u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami nastroju. Postawiono hipotezę, że podwyższony poziom BDNF przy ADHD przedstawia mechanizm kompensacyjny ułatwiający rozwój układu nerwowego u dzieci, których rozwój mózgu jest opóźniony.” – piszą autorzy pracy.
Bibliografia

Alachkar A. et al. The hidden link between circadian entropy and mental health disorders. Transl Psychiatry, 2022.

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: