...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: GABA

Dla wszystkich

GABA – neuroprzekaźnik pobudzający?

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) to niezwykle istotny neuroprzekaźnik. Jego receptory są obecne niemal na powierzchni niemal wszystkich neuronów. Niekiedy bywa określany mianem “środka uspokajającego dla umysłu”, co obrazuje jego działanie zmniejszające aktywność neuronów. GABA uważany jest za kluczowy dla odporności na stres, zdolności do rozluźnienia się oraz dla stabilności nastroju. Wyniki najnowszych badań przeprowadzonych w australijskim ośrodku badawczym Florey Institute of Neuroscience and Mental Health wykazały, że wyciszanie aktywności neuronów nie jest jedynym efektem działania GABA.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

GABA a odbiór bodźców wizualnych w autyzmie

Osoby ze spektrum autyzmu przetwarzają informacje sensoryczne inaczej niż osoby “neurotypowe”, czyli nie posiadające zdiagnozowanych przypadłości neurologicznych. Te różnice mogą prowadzić do wrażliwości sensorycznej, która jest źródłem napięcia psychofizycznego, pojawiającego się u niektórych autystów. Jednak dotychczas nie ustalono neurologicznych czynników będących podstawą tej odmiennej percepcji. Naukowcom z King’s College London udało się odkryć jeden z nich. Mianowicie ustalili zależność między poziomem neuroprzekaźnika GABA a regulacją przetwarzania bodźców wzrokowych. Wyniki tego badania zostały opublikowane w czasopiśmie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Genetyczne podłoże epilepsji

Epilepsja stanowi grupę zaburzeń aktywności neurologicznej, charakteryzujących się powtarzającymi się napadami wywołanymi nadmierną aktywnością komórek nerwowych. Szacuje się, że cierpi na nią 5-7 na 1000 osób na całym świecie. Wykazano, że podatność na tę chorobę jest uwarunkowana genetycznie. Jednakże istnieje wiele czynników, takich jak różne typy epilepsji, poziomy nasilania napadów czy współwystępujące choroby, sprawiło, że ustalenie genów o krytycznym znaczeniu było niezwykle trudne. Uniwersytet w Melbourne stał się centrum koordynacyjnym dla ponad 200 naukowców z

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mikrobiom jelitowy a leczenie depresji

Osoby cierpiące na duże zaburzenia depresyjne (MDD, ang. major depressive disorder) posiadają zwiększoną ilość funkcjonalnych połączeń sieci trybu domyślnego (DMN, ang. default mode network) oraz biomarkerów depresji w mózgu. GABA to neuroprzekaźnik hamujący, krążący w płynach ustrojowych, wykazujący zdolność do przekraczania bariery krew-mózg oraz metabolizowany m.in. z udziałem bakterii jelitowych. Celem przeprowadzonych badań klinicznych było sprawdzenie, czy obniżona zawartość mikrobiomu jelitowego jest istotnie skorelowana z DMN i MDD. Oszacowano, że ciało człowieka zasiedla blisko 38

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Naukowe podstawy „syndromu dnia poprzedniego”

Nadużywanie alkoholu stanowi problem na skalę światową. W 2010 roku wykazano, że w 80% przypadków uzależnienie od alkoholu poprzedzone było występowaniem fobii społecznej. Informacja ta jest niezwykle istotna, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość klasyfikowania nieśmiałości jako podklinicznej postaci fobii społecznej. O ile bowiem zaburzenie to dotyczy jedynie ok. 4% populacji, osoby nieśmiałe to stanowią jej 20-48%. Mimo to literatura naukowa poświęca jej znacznie mniej uwagi niż fobii społecznej. Badacze z brytyjskich ośrodków University College London

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana. Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło

Przeczytaj całość