...

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

Naukowcy przez przypadek odkryli funkcje tajemniczej dotychczas struktury zaobserwowanej w ośrodkowym układzie nerwowym przez Camillo Golgiego pod koniec XIX wieku. Być może odkrycie to przyczyni się do opracowania nowych metod leczenia epilepsji.

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana.

Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło 125 lat. Badacze z ośrodków naukowych w stanie Virginia w USA prowadzili badania nad epilepsją rozwijająca się na skutek śmiertelnego nowotworu mózgu – glejaka. Jest to rak ośrodkowego układu nerwowego, wywodzący się z komórek glejowych. Jego wzrost, jako jedynego z tego typu chorób, jest ograniczony ze względu na miejsce jego występowania – kości czaszki uniemożliwiają mu swobodne zwiększanie rozmiarów. Dlatego też wytwarza on znaczne ilości glutaminianu.

Glutaminian jest neuroprzekaźnikiem pobudzającym. W normalnych warunkach jest niezbędny do prawidłowego przebiegu wielu procesów, np. związanych z przyswajaniem informacji. Jednak w nadmiarze prowadzi do tzw. ekscytotoksyczności, czyli nadmiernego pobudzenia neuronów, które skutkuje ich obumieraniem. Napady padaczkowe, wynikające właśnie z nadmiernego pobudzenia komórek nerwowych, często stanowią pierwsze objawy glejaka. Pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego jest kontrolowane przez główny neuroprzekaźnik hamujący, GABA. Między nim a glutaminianem występuje dynamiczna równowaga, warunkująca prawidłowe funkcjonowanie neuronów.

Badacze zaobserwowali, że komórki glejaka wydzielają do przestrzeni zewnątrzkomórkowej enzymy, które niszczą jej struktury utrzymujące komórki na miejscu. Jest to związane z faktem, iż nowotwór ten wykazuje niekiedy znaczny stopień złośliwości i tworzy przerzuty. Zaskoczeniem jednak był fakt, iż część z tych enzymów atakowała sieci okołoneuronalne.

“Zaczęliśmy od badania epilepsji związanej z nowotworami i przez przypadek dowiedzieliśmy się innej ważnej rzeczy na temat funkcjonowania mózgu w chorobie i w zdrowiu – mówi Harald Sontheimer, współautor badania. – Niespodziewanie zobaczyliśmy także enzym atakujący sieci okołoneuronalne. Byłem zaskoczony, widząc aktywność napadów, kiedy neurony zostały pozbawione tej sieci.”

Badacze zauważyli, że PNN często otacza neurony GABA-ergiczne. Komórki, którym towarzyszy, mają zmniejszoną pojemność membranową, czyli zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego. Sprawia to, że mogą wywołać impuls nerwowy nawet dwukrotnie szybciej niż te, które nie są związane z siecią. Enzymy pochodzące z glejaka są w stanie zniszczyć PNN w niespełna 30 minut. Okazało się to wystarczające do wywołania napadów padaczkowych nawet wówczas, gdy neurony pozostały nieuszkodzone.

“Bez sieci okołoneuronalnych neurony hamujące będą działały zbyt wolno, a zatem hamowanie stanie się zbyt słabe, zbyt późne i drgawki wystąpią nawet w zdrowych mózgach – mówi Sontheimer. – Nikt nie sądził, że te struktury będą miały tak istotny wpływ na przebieg normalnych procesów.”

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 50 mln osób na świecie cierpi z powodu epilepsji, przy czym co trzecia z nich nie reaguje na dostępne obecnie metody leczenia. Naukowcy zamierzają prowadzić dalsze badania, aby ocenić znaczenie sieci okołoneuronalnych w innych postaciach tej choroby, nie związanych z nowotworami, lecz wynikających z urazów głowy lub infekcji mózgu.

“Jeśli potwierdzimy naszą hipotezę, że uszkodzenie sieci okołoneuronalnych jest odpowiedzialne za inne formy nabytej epilepsji, inhibitory tych enzymów mogą stanowić potencjalny kierunek leczenia – mówi Sontheimer. – Potrzebujemy nowych metod leczenia padaczki. Myślę, że to może być skuteczny sposób kontrolowania ataków. No i rozwiązaliśmy 125-letnią tajemnicę neurologii! Na tym polega nauka podstawowa: utrzymywanie otwartego i czujnego umysłu, aby odpowiadać na stare i nowe pytania.”
Bibliografia

Tewari B.P., Chaunsali L., Campbell S.L., Patel D.C., Goode A.E., Sontheimer H. Perineuronal nets decrease membrane capacitance of peritumoral fast spiking interneurons in a model of epilepsy. Nature Communications, 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: