...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: epigenetyka

Dla wszystkich

Choroba Parkinsona – czy kobiety i mężczyźni chorują tak samo?

Wśród chorób neurodegeneracyjnych, choroba Parkinsona (PD) to druga najczęściej stawiana diagnoza, ustępująca jedynie chorobie Alzheimera (AD). W atakowanym przez nią mózgu dochodzi do śmierci neuronów kluczowych w produkcji dopaminy – niezwykle ważnego dla funkcjonowania organizmu ludzkiego neuroprzekaźnika. Za nawet 10% przypadków zachorowania odpowiadają wyłącznie czynniki genetyczne. Pozostałe przypadki zdają się być efektem skomplikowanych interakcji genów, wieku i czynników środowiskowych. Choroba Parkinsona częściej dotyka mężczyzn. I nie jest to jedyna różnica dotycząca płci… Zmiany epigenetyczne to

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy stres sprawia, że starzejemy się szybciej?

Naukowcy niedawno opracowali nowy sposób pomiaru wieku biologicznego organizmu na podstawie zmian chemicznych zachodzących w DNA. Te zmiany, zwane “zegarami epigenetycznymi”, są naturalnym elementem starzenia się, jednak u różnych ludzi występują w różnym wieku. Wyniki badań naukowych potwierdziły, że stanowią one lepszy wskaźnik długości życia oraz zdrowia niż wiek wynikający z rocznika narodzin. Naukowcy z Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych postanowili sprawdzić wpływ stresu na tempo starzenia się. W tym celu wykorzystali zegar epigenetyczny zwany

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Drugie prawo biologii złamane?

Nicienie z gatunku Caenorhabditis elegans to organizmy często wykorzystywane przez naukowców, jedne z najdokładniej zbadanych zwierząt modelowych. Do ich zalet należy szybkie tempo rozmnażania się, a także genom zawierający niemal taką samą liczbę genów, jak u człowieka. Niejednokrotnie już przyczyniły się do najistotniejszych osiągnięć w dziedzinie genetyki, neurologii i w wielu innych. Wyniki najnowszych badań, przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Telawiwskiego, świadczą o tym, że dzięki tym nicieniom dokonano kolejnego przełomowego odkrycia. Jeden z dogmatów

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Molekularny wyłącznik pamięci

Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) zawiera informacje genetyczne niezbędne do budowy i funkcjonowania organizmu. Niejako pośrednią formą tej informacji jest kwas rybonukleinowy (RNA), gdyż dopiero na jego podstawie powstają funkcjonalne białka. Jednakże tylko część DNA zawiera dane, które służą do produkcji białek. Reszta to tzw. niekodujące DNA. Produktem jego transkrypcji jest niekodujące RNA. Niewiele obecnie wiadomo o roli tych fragmentów kodu genetycznego. Naukowcy z University of Alabama w Birmingham badali fragment niekodującego RNA o nazwie NEAT1. Opierali

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Niezręczna matka a epigenetyka

Początkowe etapy życia są kluczowe dla naszego rozwoju. Wczesne okresy rozwojowe – okres prenatalny, wczesnego dzieciństwa oraz dojrzewania – to nie tylko czas kształtowania się biologicznego podłoża późniejszego funkcjonowania, ale również szczególnej wrażliwości organizmu na działanie różnorodnych stresorów. Oddziaływanie czynników, takich jak infekcje czy chroniczny stres pozostawia po sobie biologiczne ślady ujawniające się między innymi na poziomie modyfikacji epigenetycznych – zmian w zakresie ekspresji genów niezwiązanych ze zmianami w samej sekwencji nukleotydów w DNA. Do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Otyłość – zaburzenie neurorozwojowe?

W ciągu ostatnich dziesięcioleci problem otyłości stał się znacznie poważniejszy niż wcześniej. Obecnie szacuje się, że dotyka on ponad 2 mld ludzi na całym świecie, co czyni go jedną z najważniejszych przyczyn złego stanu zdrowia na całym świecie. Niektórzy naukowcy uważają, że zamiast skupiać się na leczeniu otyłości, należy jej przeciwdziałać. Poszukują więc jej przyczyn. Już wcześniej zostało wykazane, że geny najsilniej związane z otyłością ulegają ekspresji w mózgu – w jądrze łukowatym podwzgórza, które

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Papierosy a odporność

Palenie tytoniu to jeden z najczęściej występujących nałogów na świecie. Wpływa negatywnie na zdrowie poprzez zwiększenie ryzyka rozwoju chorób układu oddechowego (takich jak rozedma płuc czy przewlekła obturacyjna choroba płuc), krążenia (na przykład choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego) oraz nowotworów (raka płuca, gardła, krtani, przełyku czy nerki). Francuscy naukowcy z Institut Pasteur postanowili jednak zbadać wpływ papierosów na układ immunologiczny. Wyniki okazały się zaskakujące – palenie prowadzi do obniżenia zarówno wrodzonej, jak i nabytej

Przeczytaj całość