...

Otyłość – zaburzenie neurorozwojowe?

Wyniki badań naukowych sugerują, że do rozwoju otyłości może pzyczyniać się nieprawidłowy rozwój epigenetyczny w obszarze mózgu kontrolującym przyjmowanie pokarmu i metabolizm.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci problem otyłości stał się znacznie poważniejszy niż wcześniej. Obecnie szacuje się, że dotyka on ponad 2 mld ludzi na całym świecie, co czyni go jedną z najważniejszych przyczyn złego stanu zdrowia na całym świecie. Niektórzy naukowcy uważają, że zamiast skupiać się na leczeniu otyłości, należy jej przeciwdziałać. Poszukują więc jej przyczyn.

Już wcześniej zostało wykazane, że geny najsilniej związane z otyłością ulegają ekspresji w mózgu – w jądrze łukowatym podwzgórza, które jest głównym ośrodkiem regulującym przyjmowania pokarmu, aktywności fizycznej i metabolizmu. Badacze z Baylor College of Medicine wzięli pod uwagę to, że na ekspresję genów często mają wpływ czynniki środowiskowe. Postanowili więc przyjrzeć się zmianom epigenetycznym, które następują w tym obszarze mózgu u myszy we wczesnym okresie życia, tuż po porodzie. W tym okresie następuje bowiem swego rodzaju programowanie regulacji masy ciała. Przypuszczali więc, że tendencje do otyłości mogą być konsekwencją nieprawidłowości na tym polu.

Zespół przeprowadził więc analizę całego genomu pod kątem metylacji DNA (ważnego mechanizmu epigenetycznego) i zbadał ekspresję genów w okresie przed i po zamknięciu owego krytycznego dla regulacji masy ciała okna pourodzeniowego.

“Jednym z największych atutów naszego badania jest to, że zbadaliśmy dwie główne klasy komórek mózgu: neurony i komórki glejowe – mówi dr Harry MacKay, współautor badania. – Okazuje się, że dojrzewanie epigenetyczne tych dwóch rodzajów komórek bardzo różni się między sobą.”
“Nasze badanie jest pierwszym, które porównuje ten rozwój epigenetyczny u samców i samic – mówi dr Robert Waterland, współautor badania. – Byliśmy zaskoczeni, gdy odkryliśmy duże różnice pomiędzy płciami. Tak naprawdę jest więcej różnic niż podobieństw między samcami i samicami, jeśli chodzi o te poporodowe zmiany epigenetyczne. Wiele zmian pojawiło się u samic wcześniej niż u samców co sugeruje, że samice rozwijają się szybciej pod tym względem.”

Ale największa niespodzianka miała miejsce, gdy uczeni porównali uzyskane dane epigenetyczne z wynikami dużych badań asocjacyjnych całego genomu ludzkiego, w których identyfikowano warianty genetyczne powiązane z otyłością. Zidentyfikowane w mysim jądrze łukowatym regiony genomu ukierunkowane na dojrzewanie epigenetyczne w dużym stopniu pokrywały się z regionami genowymi, które u ludzi zidentyfikowano jako związane z regulacją masy ciała.

“Powiązania te sugerują, że ryzyko otyłości u ludzi jest częściowo determinowane przez rozwój epigenetyczny w jądrze łukowatym – mówi dr MacKay. – Nasze wyniki dostarczają nowych dowodów na to, że epigenetyka rozwojowa prawdopodobnie ma wpływ na ryzyko otyłości, i to poprzez czynniki zarówno środowiskowe, jak i genetyczne.W związku z tym działania profilaktyczne ukierunkowane na te procesy rozwojowe mogą być kluczem do powstrzymania światowej epidemii otyłości.”
Bibliografia

MacKay H. et al. Sex-specific epigenetic development in the mouse hypothalamic arcuate nucleus pinpoints human genomic regions associated with body mass index. Science Advances 2022

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Dzieci powinny czytać

W młodym wieku zachodzą kluczowe procesy plastyczności neuronalnej, które są istotne dla rozwoju mózgu. Dlatego warto wspierać u dzieci zachowania kształtujące ich rozwój, ponieważ mogą okazać się korzystne w dorosłym życiu. Przykładem takiego zachowania jest czytanie książek, czyli jedna z...

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje,...

Jak białka pomagają spać

Sen pojawił się na wczesnym etapie ewolucji zwierząt i pełni podobną funkcję u wielu gatunków. Zarówno jego długość, jak i jakość jest ważna dla zachowania zdrowia. Jakość snu określana jest m.in. na podstawie częstotliwości i ilości wybudzeń w ciągu nocy....

Archiwum: