...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: węch

Dla wszystkich

Co zapachy robią w mózgu?

Zapachy docierają do receptorów nabłonka jamy nosowej, a następnie wędrują nerwem węchowym do opuszki węchowej, znajdującej się w przodomózgowiu. Przylegająca do niej kora gruszkowata jest kolejną strukturą zaangażowaną w rozpoznawanie i zapamiętywanie zapachów, czyli nadawanie im znaczenia. Do tej pory naukowcy nie ustalili, czy w tych procesach odgrywają rolę także inne obszary mózgu. Zespół dr Christiny Strauch – profesor na Wydziale Fizjologii w Ruhr Universitaet Bochum – podjął próbę uzupełnienia tej neuronalnej mapy przetwarzania zapachów.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Receptory węchowe w kubkach smakowych

Ostatnie badania wykazały, że receptory smakowe i węchowe są wyrażane w całym ciele i służą jako czujniki chemiczne w wielu tkankach. Amerykańscy naukowcy z Monell Chemical Senses Center w Filadelfii dowiedli istnienia cDNA receptorów węchowych na języku. Odkrycia te sugerują, że interakcje pomiędzy zmysłami smaku i węchu mogą zaczynać się na języku, a nie w mózgu, jak wcześniej sądzono. „Nasze badania mogą pomóc w wyjaśnieniu, w jaki sposób cząsteczki zapachowe modulują postrzeganie smaku. Dzięki temu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Węch: system wczesnego ostrzegania

Zdolność wykrywania i reagowania na potencjalne zagrożenia jest niezbędna do przetrwania gatunku – zarówno ludzi, jak i innych zwierząt. Zespół naukowców z Karolinska Institutet w Szwecji postanowił sprawdzić, jaką rolę w tym procesie odgrywa węch. W tym celu zastosował nową, autorską technikę, która umożliwia prześledzenie, co dzieje się w mózgu, kiedy ocenia on jakiś zapach jako niebezpieczny. Wyniki tego badania, opublikowane na łamach prestiżowego czasopisma PNAS, wskazują na istnienie odrębnej ścieżki neuronalnej reprezentującej “węchowy system

Przeczytaj całość