...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: słuch

Dla wszystkich

“Widzieć” jak nietoperz

Echolokacja – naturalny radar – to zjawisko postrzegania obiektów i odległości między nimi za pomocą dźwięku. Fala dźwiękowa odbija się od napotkanych obiektów i powraca w formie echa, na podstawie którego można zbudować swoistą “mapę” otoczenia. Echolokacja występuje przede wszystkim u nietoperzy oraz wielorybów. Co ciekawe, osoby niewidome również mogą nauczyć się ją wykorzystywać. Wyniki poprzednich badań wykazały, że nawigacja oparta na kliknięciach pomaga im bezpiecznie się przemieszczać. Zespół naukowców pod przewodnictwem Dr Lore Thaler

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Aparat słuchowy przeciwko demencji

Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach badań wykazały, że jednym z czynników ryzyka rozwoju otępienia w starszym wieku jest utrata lub znaczne osłabienie słuchu. Zespół naukowców z University of Exeter i King’s College London przebadał w sumie 25 tysięcy osób w wieku 50 lat lub starszych. W ciągu dwóch lat uczestnicy badania przechodzili testy sprawdzające zdolności poznawcze. Rezultaty unaoczniły różnice występujące między osobami z niedosłuchem, które nosiły aparaty słuchowe lub nie. Ci, którzy zaliczali się do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Jak mózg przetwarza słowa?

Fonemy – najmniejsze dźwiękowe cząsteczki słów – są odbierane przez narządy słuchu i transformowane w sygnały elektryczne. Te impulsy podróżują następnie VIII nerwem czaszkowym (przedsionkowo-ślimakowym) do mózgowia, a dokładnie do kory słuchowej, zlokalizowanej w płacie skroniowym. Przez dekady naukowcy sądzili, że przetwarzanie fonemów w słowa przez kolejne obszary kory słuchowej jest hierarchiczne – niczym kompletowanie urządzenia na taśmie produkcyjnej. Uważali oni, że pierwszorzędowa kora słuchowa przetwarza proste informacje dźwiękowe, np. częstotliwość dźwięków. Następnie przyległy do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mózg usłyszał, komputer powiedział

Struktury i szlaki nerwowe biorące udział w przetwarzaniu dźwięków u ludzi i innych naczelnych są podobne. Neurony pierwszorzędowej kory słuchowej sortują dźwięki w zależności od tonu czy wysokości. Impulsy niosące informacje o dźwiękach są następnie przesyłane do drugorzędowej kory słuchowej, gdzie następuje ich dalsza analiza. Przykładowo – podczas słuchania wypowiadanych słów dźwięki są klasyfikowane według fonemów, najprostszych cech pozwalających odróżnić jedno od drugiego. Dalsze przetwarzanie tych informacji, pozwalające na zrozumienie treści słów, odbywa się w

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurony od śpiewu

Zdolność do wytwarzania muzyki należy do cech typowych dla gatunku ludzkiego. Muzyka jest elementem wszystkich znanych człowiekowi kultur i różni się znacząco nawet od najbardziej zbliżonych jej analogów występujących u zwierząt z rzędu ssaków naczelnych. Według wyników badań z zakresu neuroobrazowania, neurony odpowiadające za odbieranie i przetwarzanie muzyki tworzą odrębną populację komórek nerwowych. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia w jednym ze swoich wcześniejszych badań z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego potwierdzili te założenia. Wyniki ich eksperymentu udowodniły,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sieć neuronowa słucha jak człowiek

Dźwięk jest źródłem wielu informacji o środowisku zewnętrznym, odbieranych przez ludzki mózg. Mechanizm przekształcania fali dźwiękowej na impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu znany był od dawna, jednak mniej zrozumiały był do tej pory sposób, w jaki sygnał ten przetwarzany jest w korze słuchowej. Badania naukowców z MIT, prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, pozwoliły rzucić więcej światła na ten problem. W 1980 roku opracowano głębokie sieci neuronowe, które dały

Przeczytaj całość