...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: sieci neuronowe

Co jeszcze kształtuje młody mózg?

Podczas rozwoju płodowego między neuronami mózgu tworzy się ogromna liczba połączeń – większa niż jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Dlatego w miarę dojrzewania układ nerwowy eliminuje te synapsy, które nie uczestniczą w przekazywaniu ważnych sygnałów. Wiadomo, iż ten proces, zwany przycinaniem, zachodzi nieprawidłowo w przypadku niektórych zaburzeń, takich jak autyzm czy schizofrenia. Zrozumienie czynników regulujących przycinanie synaps może więc przyczynić się do opracowania nowych strategii leczenia tych schorzeń. Specjaliści z amerykańskiego ośrodka badawczego Cold Spring

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Czy spoidło wielkie zawsze jest potrzebne?

Ciało modzelowate składa się z wiązek zmielinizowanych aksonów i odpowiada za przesył informacji pomiędzy półkulami mózgu. Na każde 4000 osób na świecie przypada jedna, od urodzenia pozbawiona tej struktury. Większość z nich doświadcza całej gamy zaburzeń dotyczących percepcji, rozumowania i mowy. W jaki sposób niektóre mózgi mogą kompensować brak komunikacji między swoimi półkulami? Właśnie to pytanie postawili sobie badacze z Uniwersytetu w Genewie (UNIGE). Jego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Cerebral Cortex. Rozwój ciała modzelowatego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Dziwne sny cyfrowego mózgu

Nocny odpoczynek wywiera ogromny wpływ na jakość funkcjonowania poznawczego człowieka w ciągu dnia. Wystarczy jedna nieprzespana noc, by kluczowe zdolności intelektualne – np. pamięć – uległy znacznemu osłabieniu. Sen możemy podzielić na dwie występujące naprzemiennie fazy. W trakcie pierwszej – nREM – mózg “przegląda” doświadczenia, które miały miejsce w ciągu minionego dnia. Podczas drugiej – REM – spontaniczna aktywacja ośrodków korowych mózgu wytwarza nocne halucynacje, czyli sny, które charakteryzują się dziwacznymi, a jednocześnie realistycznymi elementami.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kosmiczny mózg

Obserwowalny Wszechświat składa się z przynajmniej 300 miliardów galaktyk. Ludzki mózg, który umożliwia te i inne obserwacje, działa dzięki sieci złożonej z około 69 miliardów neuronów, nieustannie przesyłających sygnały elektrochemiczne wzdłuż swych aksonów. Zarówno Wszechświat, jak i ludzki mózg stanowią kluczowe wyzwanie dla współczesnej nauki. Rozmiary tych dwóch sieci różnią się o ponad 27 rzędów wielkości. Pomimo to Franco Vazza – astrofizyk z Uniwersytetu Bolońskiego i Alberto Feletti – neurochirurg z Uniwersytetu w Weronie postanowili

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mechanika gramatyki

Dotychczas zdolność do rozumienia mowy była uznawana za bardzo złożoną umiejętność, która wymaga współpracy wielu sieci neuronowych. Faktycznie, pojmowanie sensu długich zdań o skomplikowanej strukturze syntaktycznej wydaje się być nie lada wyzwaniem. A jednak wyniki eksperymentu z 2019 roku wykazały, że za tę zdolność odpowiada ten sam obszar mózgu, który pozwala nam wykonywać precyzyjne ruchy. Również rezultaty badań z pogranicza archeologii i neurobiologii udowodniły, że mózgi naszych przodków znacząco zwiększyły się w epoce kamienia łupanego,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Myszy zdalnie sterowane

Elektryczna stymulacja mózgu to technika znana już od dziesięcioleci i z powodzeniem stosowana w różnych formach w terapii schorzeń takich jak depresja czy choroba Parkinsona. Obecnie polega ona jednak na manipulowaniu dużymi grupami neuronów, których dokładna funkcja i znaczenie dla danego zaburzenia w większości jest nieznane. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia postanowili sprawdzić czy możliwe jest wykorzystanie tej metody do o wiele bardziej precyzyjnego aktywowania pojedynczych, wybranych komórek nerwowych. Zespół wykazał, że określone grupy neuronów, nazywane

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurologiczna zagadka sprzed 125 lat rozwiązana

W 1893 roku włoski neurobiolog Camillo Golgi – znany z odkrycia organellum nazywanego do dziś aparatem Golgiego – zidentyfikował nieznane dotąd struktury macierzy pozakomórkowej obecne w ośrodkowym układzie nerwowym. Ta struktura, oplatająca niektóre neurony, nazywana jest obecnie siecią okołoneuronalną (ang. perineuronal nets, PNN). Golgi uznał, że pełni ona funkcję swoistego “gorsetu”, który utrudnia przekazywanie impulsów nerwowych, a tym samym – komunikację między neuronami. Dokładna rola PNN wciąż jednak pozostawała nieznana. Od odkrycia sieci okołoneuronalnej minęło

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sieć neuronowa słucha jak człowiek

Dźwięk jest źródłem wielu informacji o środowisku zewnętrznym, odbieranych przez ludzki mózg. Mechanizm przekształcania fali dźwiękowej na impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu znany był od dawna, jednak mniej zrozumiały był do tej pory sposób, w jaki sygnał ten przetwarzany jest w korze słuchowej. Badania naukowców z MIT, prowadzone we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi w Stanach Zjednoczonych, pozwoliły rzucić więcej światła na ten problem. W 1980 roku opracowano głębokie sieci neuronowe, które dały

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja przemówi w imieniu człowieka

Mowa jest podstawową formą komunikacji dla człowieka. Uważa się, że to właśnie rozwój cech fizycznych i neuroanatomicznych przystosowanych do jej wytwarzania i odbierania na szeroką skalę jest elementem, który wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt. W przebiegu niektórych chorób, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego lub udaru mózgu, zdolność ta może zostać utracona. Naukowcy z Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute w Columbia University pracują nad urządzeniem, które umożliwiłoby sprawną komunikację osobom nie mogącym mówić. “Nasz głos

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zidentyfikowano nowe ścieżki nauki sensorycznej w mózgu

Amerykańscy naukowcy z Carnegie Mellon University posłużyli się zaawansowaną technologią robotyczną do opracowania nowego, zautomatyzowanego urządzenia, umożliwiającego szkolenie myszy w naturalnych warunkach i w ich indywidualnym tempie, przy jednoczesnej identyfikacji mechanizmów “okablowania obwodów” w mózgach zwierząt, które mają miejsce podczas procesu uczenia się. Obecnie naukowcy skupiają się na zrozumieniu procesu, za pomocą którego obwody korowe w mózgu odbierają informacje sensoryczne i ulegają takiemu dostosowaniu, by umożliwić naukę nowych doświadczeń. Zrozumienie algorytmu leżącego u podstaw zmian

Przeczytaj całość