...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: konferencja

Dla wszystkich

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Psychika a Dietetyka” – podsumowanie

Istotą konferencji psychodietetycznej PAD było przedstawienie ścisłych korelacji pomiędzy sposobem odżywiania a układem nerwowym, w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Głównym tematem, który profesorowie i doktorzy poruszali w każdej sesji wykładowej, był wpływ mikrobioty jelitowej na pracę mózgu, ze szczególnym zaznaczeniem procesów neurodegeneracyjnych wpływających na zdrowie psychiczne. Dr hab. prof. nadzw. Joanna Śliwowska, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w swoim wykładzie dotyczącym wpływu otyłości i alkoholu na gospodarkę hormonalną i proces neurogenezy przedstawiła wyniki badań

Przeczytaj całość

Konferencja “Zjawisko uwalnianej aktywności: perspektywy zastosowania w medycynie i technologii”

W dniu 21. lutego w Parlamencie Europejskim odbyła się międzynarodowa konferencja “Zjawisko uwalnianej aktywności: perspektywy zastosowania w medycynie i technologii”. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata naukowego z Unii Europejskiej oraz Rosji. Spotkanie dotyczyło zjawiska tzw. uwalnianej aktywności (ang. released-activity) – omówiono jego legislacyjną przyszłość, a także możliwości zastosowania w leczeniu chorób oraz w technologii. Uwalniana aktywność badana od ponad dwudziestu lat przez naukowców z Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Norwegii i Rosji. Twórcą tej

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Konferencja Neuronus 2018

Neuronus 2018 IBRO Neuroscience została zaplanowana na 20-22 kwietnia 2018 i odbędzie się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Forum jest multidyscyplinarną, międzynarodową konferencją naukową z pogranicza neurobiologii, neuropsychologii i medycyny. Przez lata konferencja objęta była patronatem m.in.: Rektora UJ, Prezydenta miasta Kraków, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Cieszy się poparciem International Brain Research Organization (IBRO), Polskiego Towarzystwa Badań nad Układem Nerwowym oraz Polskiej Akademii Nauk. Przy wsparciu wielu krajowych, jak i zagranicznych instytucji

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ruszyły zapisy na Neuronus 2020

W mikołajki – 06.12.2019 – rozpoczęła się rejestracja na Neuronus IBRO Neuroscience Forum. Jest to interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja odbywająca się cyklicznie od 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ostatniej edycji, w kwietniu 2018 roku, wzięło udział około 500 naukowców z ponad 25 krajów na całym świecie, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Konferencja Neuronus to intensywny 3-dniowy program zawierający wykłady plenarne, prezentacje, sesje ustne i sympozja. Zakres

Przeczytaj całość