Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: komunikacja

Dla wszystkich

Anatomiczne podłoże zdolności językowych człowieka

Jedną z najbardziej unikatowych cech człowieka jest zdolność do posługiwania się mową. Wszystkie naczelne potrafią komunikować się wokalnie, ale tylko człowiek robi to na tak dużą skalę. Naukowcy z Radboud University i University of Oxford starają się zrozumieć, jakie zmiany zaszły w trakcie ewolucji w mózgu, by stało się to możliwe. W tym celu analizują budowę tego narządu u człowieka i u naszych najbliższych krewnych, szympansów. “Na pierwszy rzut oka mózgi ludzi i szympansów wyglądają

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komputer przemówi za sparaliżowanych – szybciej niż kiedykolwiek

Mowa jest dla ludzi podstawową formą komunikacji. Niekiedy, np. w wyniku paraliżu mięśni twarzy, krtani lub języka, będącego skutkiem udaru lub innych stanów neurologicznych, następuje jej utrata. Jest to niezwykle trudne dla pacjenta, który niemal całkowicie traci zdolność do porozumiewania się z otoczeniem. Obecnie istnieją technologie pozwalające takim osobom na komunikowanie się za pomocą ruchów głowy lub oczu, które specjalne programy komputerowe przekształcają na mowę. Korzystanie z tych systemów jest jednak dość trudne, gdyż polega

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Myszy laboratoryjne powiedzą, jak się czują

Myszy i szczury wykorzystywane w laboratoriach jako organizmy modelowe np. do badań nad nowymi lekami są zwierzętami towarzyskimi. Jako takie, chętnie wchodzą ze sobą w interakcje oraz porozumiewają się, również w sposób wokalny, wyrażając w ten sposób pozytywne i negatywne emocje. Analiza wokalizacji gryzoni mogłaby stanowić cenną wskazówkę, która dałaby możliwość lepszej oceny działania badanych substancji. Byłoby to znakomite uzupełnienie informacji o ich stanie emocjonalnym, zdobywanych obecnie za pomocą szeregu testów behawioralnych. Trudność polega jednak

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja przemówi w imieniu człowieka

Mowa jest podstawową formą komunikacji dla człowieka. Uważa się, że to właśnie rozwój cech fizycznych i neuroanatomicznych przystosowanych do jej wytwarzania i odbierania na szeroką skalę jest elementem, który wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt. W przebiegu niektórych chorób, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego lub udaru mózgu, zdolność ta może zostać utracona. Naukowcy z Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute w Columbia University pracują nad urządzeniem, które umożliwiłoby sprawną komunikację osobom nie mogącym mówić. “Nasz głos

Przeczytaj całość