...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: mikroglej

Dla wszystkich

Czego jeszcze nie wiemy o mikrogleju?

Komórki mikrogleju stanowią istotną część układu odpornościowego mózgu. Ich długie wypustki nieustannie poruszają się, monitorując otoczenie. W ciągu godziny potrafią sprawdzić każdy punkt, którego mogą dosięgnąć. A potem zaczynają od nowa. Proces ten zachodzi bez przerwy – podczas snu i czuwania, niezależnie od stanu zdrowia organizmu. Jest to wyjątkowe zachowanie, którego nigdy nie zaobserwowano w przypadku jakichkolwiek innych komórek. Wiodąca (do tej pory) teoria głosi, iż służy ono wyłącznie detekcji infekcji bądź uszkodzenia, bowiem kiedy

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komórki mikrogleju podskubują synapsy, by uczynić je silniejszymi

Mimo, iż mikroglej stanowi do 10% wszystkich komórek obecnych w mózgu, jego funkcje wciąż nie są do końca jasne. Wiadomo, że są to komórki układu odpornościowego, które reagują na pojawienie się w ośrodkowym układzie nerwowym obcych antygenów lub uszkodzenie tkanki, indukując odpowiedź immunologiczną. Ich nadmierna aktywacja wiąże się z występowaniem niekontrolowanych stanów zapalnych oraz rozwojem chorób neurodegeneracyjnych. Najnowsze badania wykonane w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) we Włoszech pozwoliły na ujawnienie ich zupełnie innej funkcji.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Lek zatrzymujący chorobę Parkinsona?

Choroba Parkinsona występuje u ok. 1% populacji ludzkiej w wieku od 40 do 60 lat. Schorzenie to postępuje powoli, najczęściej w ciągu kilkunastu lat doprowadzając do inwalidztwa. Choć sama w sobie nie prowadzi do śmierci, znacznie pogarsza jakość życia i wiąże się z niebezpiecznymi powikłaniami. Najczęstszą bezpośrednią przyczyną zgonu cierpiących na nią osób jest zapalenie płuc. Objawy, w tym drżenie mięśni, trudności z utrzymaniem równowagi, zaburzenia mowy i spowolnienie procesów psychicznych, są wynikiem obumierania komórek

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowa terapia choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera jest jedną z najpoważniejszych chorób neurodegeneracyjnych, na którą cierpią przede wszystkim osoby po 65 roku życia. Jest to postępująca postać otępienia, prowadząca końcowej fazie do śmierci. Objawia się ona głównie obniżoną sprawnością umysłową, dlatego schorzenie to często określane jest mianem przedstarczego zaniku mózgu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy za wiodąca przyczynę tej choroby uważa się odkładanie w mózgu blaszek amyloidowych, których złogi wpływają negatywnie na przebieg neurotransmisji, a tym samym na funkcjonowanie układu

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Ruch to zdrowie – także dla seniorów

Aktywność fizyczna stanowi ważną część stylu życia z wielu powodów. Przede wszystkim regularne ćwiczenia wspierają działanie naszego mózgu i chronią jego neurony – także przed negatywnymi konsekwencjami starzenia się. I choć naukowcy wiedzą o tym ochronnym wpływie aktywności fizycznej na mózg, dotychczas nie udało im się ustalić mechanizmu jej działania. Zespół badaczy z Rush University w Chicago postanowił więc sprawdzić zależność między częstotliwością ćwiczeń a aktywnością komórek układu odpornościowego mózgu. Wyniki jego pracy zostały opublikowane

Przeczytaj całość