...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: mielina

Dla wszystkich

Czy stwardnienie rozsiane można leczyć przeszczepem?

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje komórki budujące osłonki mielinowe. Skutkuje to zaburzeniami w przesyłaniu sygnałów między komórkami nerwowymi i utratą funkcji układu nerwowego, czego objawami są deficyty czuciowe, ruchowe i poznawcze. We wczesnych stadiach choroby oligodendrocyty uzupełniają ubytki mieliny. Z czasem jednak komórki te nie są w stanie naprawić uszkodzeń, a postęp choroby staje się nieodwracalny. Zespół z University of Rochester prowadzili badania dotyczące tych naturalnych mechanizmów naprawczych. Naukowcom udało

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komórki glejowe a depresja

Od dawna wiadomo, że narażenie na trudne sytuacje w interakcjach z innymi ludźmi, w tym przemoc i konflikty społeczne, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób psychicznych, takich jak depresja czy zespół stresu pourazowego. Reakcja ta nie rozwija się jednak u każdego, kto doświadczy takich stresorów. Mechanizmy molekularne i komórkowe, leżące u podstawy tej reakcji organizmu pozostają słabo poznane. Zespół naukowy z City University of New York powiązał odporność na stres z pracą oligodendrocytów – rodzaju komórek glejowych

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Mózgu, ulecz się sam

Leczenie zmian powstałych wskutek uszkodzenia mózgu wiąże się między innymi z trudnościami polegającymi na przywróceniu utraconych połączeń między neuronami. Wiadomo, że w obrębie obwodowego układu nerwowego aksony mogą się regenerować po urazie, np. po złamaniu przedramienia. Zespół naukowców z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Szwajcarskiego we Fryburgu wykazał, że proces ten może zostać aktywowany także w ośrodkowym układzie nerwowym. “Uraz w obwodowym układzie nerwowym szybko uruchamia fascynujący proces naprawczy, który pozwala uszkodzonemu nerwowi

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Zmodyfikowany flawonoid naprawi osłonkę mielinową

Proces zdrowienia po urazie mózgu obejmuje nie tylko odtworzenie neuronów, które zastąpią obumarłe komórki nerwowe. Równie istotne jest odbudowanie osłonki mielinowej, która otacza aksony, chroniąc je i usprawniając przekazywanie impulsów. Wsparcie tego procesu jest kluczowe także podczas leczenia niektórych chorób, takich jak stwardnienie rozsiane. Jednakże nieprawidłowości w dojrzewaniu oligodendrocytowych komórek progenitorowych, z których powstają oligodendrocyty wytwarzającę tę osłonkę, często prowadzą do zaburzeń mielinizacji. Naukowcy z Oregon Health & Science University od ponad dekady prowadzą badania

Przeczytaj całość