...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: wątroba

Dla wszystkich

Kondycja wątroby a funkcje poznawcze

Przewlekłe choroby wątroby są coraz to bardziej powszechne w społeczeństwie. W ich przebiegu obserwuje się postępujące zmiany polegające na stopniowym zastępowaniu prawidłowego miąższu wątroby tkanką włóknistą, co prowadzi do zaburzeń struktury i funkcji tego narządu. Coraz więcej doniesień naukowych wskazuje, że funkcjonowanie wątroby i mózgu jest ze sobą powiązane poprzez istnienie specyficznej osi wątroba-mózg. Naukowcy podkreślają potrzebę wczesnego monitorowania chorób wątroby, ponieważ te mogą negatywnie wpływać na kondycję mózgu. Włóknienie wątroby może pogarszać funkcje poznawcze,

Przeczytaj całość