...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: słuchanie

Dla wszystkich

Co muzykom w mózgu gra?

Wieloletni trening muzyczny wpływa na rozwój sieci neuronalnych mózgu. Profesjonalni muzycy stanowią modelową grupę badawczą dla naukowców, którzy analizują plastyczność mózgu zależną od doświadczenia. Część najwybitniejszych artystów muzycznych posiada również słuch absolutny. Do tej grupy należeli m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart i Michael Jackson. Ta rzadka umiejętność polega na zapamiętywaniu wysokości dźwięków i rozpoznawania ich bez odwoływania się do dźwięku wzorcowego. To znaczy, że posiadacze słuchu absolutnego świetnie radzą sobie z odtworzeniem raz usłyszanej melodii oraz

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Terapeutyczny Mozart

Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta cieszy się ogromną popularnością nieprzerwanie od ponad 200 lat. Już pod koniec ubiegłego wieku po raz pierwszy wysnuto hipotezę o tym, że utwory tego kompozytora mogą wywierać korzystny wpływ na zdrowie psychiczne. Od tego czasu przeprowadzono kilka badań na ten temat, jednakże liczba osób, które wzięły w nich udział nie stanowiła próby reprezentatywnej. W związku z tym wyniki tych badań przyjmowane były w świecie naukowym dość sceptycznie. O tzw. “efekcie Mozarta”

Przeczytaj całość