Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: kac

Dla wszystkich

Naukowe podstawy „syndromu dnia poprzedniego”

Nadużywanie alkoholu stanowi problem na skalę światową. W 2010 roku wykazano, że w 80% przypadków uzależnienie od alkoholu poprzedzone było występowaniem fobii społecznej. Informacja ta jest niezwykle istotna, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość klasyfikowania nieśmiałości jako podklinicznej postaci fobii społecznej. O ile bowiem zaburzenie to dotyczy jedynie ok. 4% populacji, osoby nieśmiałe to stanowią jej 20-48%. Mimo to literatura naukowa poświęca jej znacznie mniej uwagi niż fobii społecznej. Badacze z brytyjskich ośrodków University College London

Przeczytaj całość