...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: język

Dla wszystkich

Jak mózg przetwarza słowa?

Fonemy – najmniejsze dźwiękowe cząsteczki słów – są odbierane przez narządy słuchu i transformowane w sygnały elektryczne. Te impulsy podróżują następnie VIII nerwem czaszkowym (przedsionkowo-ślimakowym) do mózgowia, a dokładnie do kory słuchowej, zlokalizowanej w płacie skroniowym. Przez dekady naukowcy sądzili, że przetwarzanie fonemów w słowa przez kolejne obszary kory słuchowej jest hierarchiczne – niczym kompletowanie urządzenia na taśmie produkcyjnej. Uważali oni, że pierwszorzędowa kora słuchowa przetwarza proste informacje dźwiękowe, np. częstotliwość dźwięków. Następnie przyległy do

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

W jaki sposób mózg przetwarza język?

Język jest podstawową formą komunikacji i interakcji międzyludzkiej. Posługując się mową jesteśmy w stanie przekazywać nasze myśli i emocje. Sam sposób przetwarzania języka w mózgu nie jest do końca znany. Dotychczas podejrzewano, że za tworzenie, odbieranie i przekształcanie informacji językowych odpowiada lewa półkula mózgu, jednak dokładna lokalizacja “ośrodka języka” pozostaje przedmiotem badań. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu w Lipsku postanowili zlokalizować regiony odpowiedzialne za funkcje językowe. Wyniki okazały się zaskakujące – w przetwarzaniu języka uczestniczy wiele

Przeczytaj całość