...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: interfejs mózg-komputer

Dla wszystkich

Co widzi oko umysłu?

Mówi się, że jeden obraz jest wart tysiąca słów. To samo dotyczy wspomnień – wizja danej sceny z życia może zawierać w sobie wiele informacji odnośnie kontekstu tego wydarzenia, osób biorących w nim udział lub towarzyszących mu emocji. W postrzeganie takich scen – i wszelkich innych obiektów – zaangażowana jest kora wzrokowa mózgu. Na poziom aktywacji jej neuronów wpływają zarówno czynniki oddolne – czyli to, co faktycznie znajduje się przed oczami, jak i odgórne –

Przeczytaj całość

Dwie ręce i jeden mózg

Tetraplegia, czyli porażenie czterokończynowe, pojawia się w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Choć naukowcy prowadzą badania nad metodami przywrócenia ciągłości włókien nerwowych w rdzeniu, wciąż nie udało się opracować sposobu na skuteczne przywrócenie pełni władzy w kończynach, stąd też rokowania co do poprawy stanu zdrowia są praktycznie zerowe. Zespół naukowy ze Szkoły Medycyny (SOM) i Laboratorium Fizyki Stosowanej (APL) Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa opracowali interfejs mózg-komputer, za pomocą którego można kontrolować zaawansowane kończyny prostetyczne.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Komputer przemówi za sparaliżowanych – szybciej niż kiedykolwiek

Mowa jest dla ludzi podstawową formą komunikacji. Niekiedy, np. w wyniku paraliżu mięśni twarzy, krtani lub języka, będącego skutkiem udaru lub innych stanów neurologicznych, następuje jej utrata. Jest to niezwykle trudne dla pacjenta, który niemal całkowicie traci zdolność do porozumiewania się z otoczeniem. Obecnie istnieją technologie pozwalające takim osobom na komunikowanie się za pomocą ruchów głowy lub oczu, które specjalne programy komputerowe przekształcają na mowę. Korzystanie z tych systemów jest jednak dość trudne, gdyż polega

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Kontrolowanie tabletu za pomocą mózgu

Jedną z tragedii osób z paraliżem czterokończynowym jest niemal zupełne odcięcie od świata. W niektórych przypadkach, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), postępujący paraliż może przyczyniać się do upośledzenia mowy, a z czasem całkowicie ją uniemożliwić. Chorzy nie tylko nie są w stanie samodzielnie poruszać się, ale ich stan także znacznie utrudnia korzystanie z komputera i internetu, który w ostatnich latach stał się istotnym narzędziem do komunikacji z innymi ludźmi. Poprawa komfortu życia pacjentów, którzy

Przeczytaj całość