...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: chip

Dla wszystkich

Kontrolowanie tabletu za pomocą mózgu

Jedną z tragedii osób z paraliżem czterokończynowym jest niemal zupełne odcięcie od świata. W niektórych przypadkach, takich jak stwardnienie zanikowe boczne (ALS), postępujący paraliż może przyczyniać się do upośledzenia mowy, a z czasem całkowicie ją uniemożliwić. Chorzy nie tylko nie są w stanie samodzielnie poruszać się, ale ich stan także znacznie utrudnia korzystanie z komputera i internetu, który w ostatnich latach stał się istotnym narzędziem do komunikacji z innymi ludźmi. Poprawa komfortu życia pacjentów, którzy

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Neurotechnologia ratuje mózg

Grupa badawcza z Państwowego Uniwersytetu w Niżnym Nowogrodzie (UNN) prowadzi badania nad stworzeniem wyjątkowego urządzenia pozwalającego na odtworzenie prawidłowej neurotransmisji w mózgu. Chodzi o “Neurochip”, który wszczepiony w okolicach uszkodzonego obszaru przywraca jego prawidłowe funkcjonowanie. Pierwsze próby kliniczne w zakresie potencjalnego wykorzystania tego urządzenia pokazały, że za jego pomocą możliwe jest przekazywanie impulsów nerwowych pomiędzy sztucznymi neuronami a komórkami z wycinku ludzkiego mózgu. Najnowsze badania skupiają się na dopracowaniu odpowiedniego urządzenia, które pozwoli na przywrócenie

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Stymulacja elektrodowa pozwala chodzić osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym

Uszkodzenie rdzenia kręgowego może doprowadzić do całkowitego porażenia kończyn dolnych. Nowoczesne badanie, przeprowadzone przez grupę naukowców ze szwajcarskiej Politechniki Federalnej w Lozannie (EPFL) oraz tamtejszego szpitala uniwersyteckiego (CHUV), udowodniło, że elektryczna stymulacja lędźwiowego odcinka rdzenia kręgowego, wraz ze specjalistyczną rehabilitacją, umożliwia ponowną naukę chodzenia osobom, które w wyniku urazu kręgosłupa cierpią na znaczne deficyty motoryczne kończyn dolnych bądź całkowite ich porażenie. W tym badaniu wykorzystano generator impulsów elektrycznych, który wszczepiono w lędźwiowo-krzyżowym odcinku rdzenia kręgowego

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczna inteligencja przemówi w imieniu człowieka

Mowa jest podstawową formą komunikacji dla człowieka. Uważa się, że to właśnie rozwój cech fizycznych i neuroanatomicznych przystosowanych do jej wytwarzania i odbierania na szeroką skalę jest elementem, który wyróżnia człowieka spośród innych zwierząt. W przebiegu niektórych chorób, m.in. stwardnienia zanikowego bocznego lub udaru mózgu, zdolność ta może zostać utracona. Naukowcy z Mortimer B. Zuckerman Mind Brain Behavior Institute w Columbia University pracują nad urządzeniem, które umożliwiłoby sprawną komunikację osobom nie mogącym mówić. “Nasz głos

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Sztuczne neurony

Naukowcy od lat badają funkcjonowanie neuronów, starając się zrozumieć dynamikę wewnątrzkomórkową leżącą u podstaw oscylacji napięcia w ich błonie komórkowej. Naśladowanie czynności elektrycznej neuronów, lub jej precyzyjne zmiany, mogłoby bowiem stanowić podłoże nowych metod terapeutycznych w przypadku przewlekłych chorób neurologicznych. Powstałe do tej pory modele neuronów, synaps i sieci nie były w stanie szczegółowo powtórzyć zachowania prawdziwych komórek nerwowych. Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na opracowanie bioelektrycznych modułów, które mogłyby być wszczepiane do mózgu

Przeczytaj całość