Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: niepełnosprawność

Dla wszystkich

Nowy gen pozwoli chodzić?

Wypadki komunikacyjne, sportowe czy choroby takie jak gruźlica mogą doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego, czego rezultatem może być paraplegia – paraliż kończyn dolnych lub tetraplegia – paraliż czterokończynowy. Oba rodzaje porażeń powstają w wyniku zniszczenia włókien nerwowych (aksonów), które przesyłają informacje z mózgu do mięśni i z powrotem. Niestety aksony u osób dorosłych po urazie nie odzyskują w pełni swojej funkcji. Te tworzące drogę korowo-rdzeniową, która kontroluje dowolne ruchy precyzyjne, są szczególnie oporne na regenerację.

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Własna tkanka tłuszczowa pozwoli chodzić?

Co roku na całym świecie zdarza się od 250 000 do 500 000 przypadków uszkodzenia rdzenia kręgowego. Większość z nich wynika z przyczyn takich jak wypadki drogowe, upadki lub epizody przemocy. Osoby dotknięte uszkodzeniem rdzenia kręgowego najczęściej cierpią na jakąś formę paraliżu. Statystycznie żyją one od 2 do 5 razy krócej od osób o zdrowym rdzeniu kręgowym. Dotychczas nie udało się opracować terapii, która pozwoliłaby na regenerację tkanki nerwowej kręgosłupa. Być może naukowcy z Sagol

Przeczytaj całość