...
Najnowsze i najciekawsze informacje ze świata neuronauki

Tag: nanotechnologia

Dla wszystkich

Naukowcy naprawiają wadliwe obwody mózgu za pomocą nanotechnologii

Amerykańscy naukowcy z Johns Hopkins Medicine, wykorzystując myszy transgeniczne, przeprowadzili szereg doświadczeń dotyczących naprawy uszkodzonych obwodów mózgu. Białko wydzielane z niektórych komórek astrogleju w mózgowiu odgrywa istotną rolę w modulowaniu powstawania połączeń międzyneuronalnych, niezbędnych do uczenia się oraz tworzenia nowych wspomnień. Badacze w swoim eksperymencie opierali się na koncepcji, według której dostarczenie specjalnych nanocząsteczek białkowych pozwoliłoby na naprawę uszkodzonych ścieżek nerwowych mózgu myszy, poprzez zastąpienie brakujących protein, wypartych z astrocytów. Obwody, które tworzą sieci neuronalne,

Przeczytaj całość
Dla wszystkich

Nowe struktury w synapsach związane z uczeniem się

Wiadomo, że procesowi uczenia się towarzyszy reorganizacja połączeń synaptycznych. Jest ona związana z neuroprzekaźnitwem glutaminergicznym za pośrednictwom receptorów NMDA. Ich aktywacja skutkuje napływem do wnętrza neuronu jonów wapnia i akumulacją białek zagęszczenia postsynaptycznego (PSD, ang. postsynaptic densities). W przebiegu różnego rodzaju chorób i zaburzeń w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego w procesie tym pojawia się wiele nieprawidłowości. Obecnie niewiele wiadomo na temat molekularnego podłoża zjawiska neuroplastyczności, podobnie jak i o mechanizmie zmian zachodzących w tym czasie

Przeczytaj całość