...

Sunifiram | DM-235

Sunifiram jest syntetyczną pochodną piracetamu, którą otrzymano po raz pierwszy w 2000 roku. Różnica w budowie nie pozwala zaliczyć jednak tej substancji do racetamów. Odznacza się silnymi właściwościami nootropowymi, czyli stymuluje ośrodkowy układ nerwowy – poprawia zdolności poznawcze, stabilizuje nastrój oraz zwiększa poziom energii intelektualnej.

Ciekawostka:

Sunifiran, podobnie jak racetamy, powinno się przyjmować w połączeniu z preparatami o działaniu cholinergicznym, np.: acetylo-L-karnityną (ALCAR), CDP-choliną czy dimetyloaminoetanolem (DMAE).

Spis treści:

1. Co to jest Sunifiram | DM-235?

1.1. Historia i pochodzenie

Sunifiram jest syntetyczną pochodną piracetamu, a dokładniej alkaloidem piperyzyny, otrzymaną po raz pierwszy w 2000 roku. Ze względu na różnicę w budowie – pierścień 2-pirolidonu zostaje otwarty – DM-235 nie należy jednak do rodziny racetamów. Jest to jeden z najsilniejszych środków o właściwościach nootropowych, poprawiający zdolności poznawcze oraz stabilizujący nastrój i podnoszący ogólny poziom energiii. Często określa się go jako “ampakina”, gdyż głównym kierunkiem jego działania jest modulacja receptorów glutaminergicznych, oznaczanych skrótem AMPA. Są to receptory jonotropowe, które wiążąc się z ligandem stają się przepuszczalne dla jonów sodowych, potasowych i wapniowych. AMPA są strukturami najliczniej występującymi w ośrodkowym układzie nerwowym, w związku z czym odpowiadają za wiele ważnych procesów. Ich modulacja skutkuje więc znacznym usprawnieniem przekaźnictwa pomiędzy neuronami.

Niektóre dane sugerują, że sunifiram posiada niemal 1000-krotnie większy potencjał nootropowy od piracetamu, gdy substancje te stosowane są w takiej samej dawce. DM-235 wpływa wyjątkowo korzystnie na poprawę pamięci, a także zwiększa poziom koncentracji i ułatwia przyswajanie nowych informacji. Według opinii użytkowników jest to najpopularniejsza substancja prokognitywna wykorzystywana najczęściej w okresach wzmożonego wysiłku intelektualnego.

1.2. Klasyfikacja

Sunifiram jest pochodną piracetamu, która jednak ze względów strukturalnych nie jest zaliczana do grupy racetamów. Wykazuje silne działanie nootropowe (niemal 1000 krotnie wyższe niż piracetam). Efekt tego działania wynika z nasilenia produkcji oraz usprawnienia przekaźnictwa cholinergicznego oraz glutaminergicznego. W efekcie suplementacja skutkuje zwiększeniem poziomu koncentracji, ułatwieniem zapamiętywania, poprawą zdolności kognitywnych, a także stabilizacją nastroju i zwiększeniem poziomu energii.

2. Jak działa Sunifiram | DM-235?

2.1. Układ nerwowy

Sunifiram, pomimo różnic w budowie strukturalnej, działa podobnie do racetamów. Stymuluje on bowiem wiele receptorów, najczęściej w różny sposób. Pierwszym efektem działania tego związku jest stymulacja receptorów AMPA. W jednej z prób klinicznych pacjentom podawano związek NBQX, który jest antagonistą receptorów AMPA. Następnie zastosowano u nich suplementację sunifiramu i zauważono, pomimo wcześniejszego zablokowania, wzrost aktywności tych receptorów. Poziom tej aktywności warunkuje z kolei stężenie pobudzającego neuroprzekaźnika glutaminowego, który odpowiada za zdolność komunikacji pomiędzy neuronami oraz za przeżywalność tych komórek. Jest on także zaangażowany w ogólny metabolizm mózgu oraz za plastyczność połączeń nerwowych. Niska aktywność glutaminianu przekłada się na upośledzenie funkcji poznawczych, pogorszenie pamięci oraz trudności w rozumieniu docierających do mózgu informacji.

Powstawaniu zaburzeń poznawczych można przeciwdziałać poprzez suplementację sunifiramu, gdyż zabieg ten skutkje wzrostem aktywności glutaminianu, a tym samym poprawia ogólną wydolność intelektualną. Efekty takie widoczne są głównie podczas wzmożonej pracy umysłowej.

Kolejnym efektem działania sunifiramu jest zwiększenie aktwyności acetylocholiny w mózgu. Udowodniono bowiem, że podczas suplementacji tej substancji, przy jednoczesnym przyjmowaniu preparatów o profilu cholinergicznym, podnosi się ilość uwalnianej acetylocholiny w szczelinach międzysynaptycznych. Neuroprzekaźnik ten także odpowiada za sferę pobudzającą i jest silnie zaangażowany w zdolność do skupienia uwagi oraz powstawanie śladu pamięciowego opartego na skojarzeniach. Wzrost aktywności acetylocholiny skutkuje trzeźwym myśleniem, poprawą percepcji i łatwiejszą nauką. Usprawniona zostaje także komunikacja pomiędzy neuronami prawej i lewej półkuli, co znacząco podnosi podstawowe umiejętności społeczne, takie jak np. zawieranie nowych znajomości czy wygłaszanie przemówień.

2.1.1. Działanie antydepresyjne

Pomimo tego, że badania z udziałem myszy nie potwierdziły działania antydepresyjnego sunifiramu, to wiele ze stosujących go osób zaobserwowało taki efekt. Deklarowały one wyższy poziom energii oraz bardziej optymistyczne nastawienie do życia. Stabilizacja nastroju w tym przypadku może być tłumaczona częściowo oddziaływaniem substancji na receptory układu glutaminergicznego. W efekcie ampakina ta jest łagodnym w działaniu stymulantem.

2.1.2. Percepcja

Udowodniono, że sunifiram znacząco poprawia zdolność do skupienia uwagi. Uważa się, że związane z tym jest także dość odmienny sposób postrzegania rzeczywistości. Przeprowadzono ankietę wśród osób suplementujących sunifiram. Ochotnicy przeważnie potwierdzali zwiększenie intensywności barw oraz bardziej wyraźne rozpoznawanie kształtów. Większość ankietowanych osób deklarowała ponadto lepszy odbiór bodźców dźwiękowych, którym towarzyszyły różne reakcje emocjonalne.

2.1.3. Libido

Sunifiram nasila percepcję, a tym samym zwiększa intensywność bodźców zmysłowych, także tych związanych z dotykiem. W efekcie osoby stosujące ten związek zgłaszały poprawę jakości kontaktów fizycznych. Wielu z ankietowanych potwierdziło także, że sunifiram zwiększył ich popęd seksualny. Pomimo tego, że jak na razie nie udało się określić dokładnego mechanizmu w jaki substancja ta zwiększa libido, to uważa się, że poprawia on ukrwienie narządów płciowych.

3. Jak stosować Sunifiram | DM-235?

Nie masz dostępu do tych treści

Wygląda na to, że nie masz rangi Basic,
aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej.

Bibliografia

  1. Moriguchi S, et al., Novel nootropic drug sunifiram improves cognitive deficits via CaM kinase II and protein kinase C activation in olfactory bulbectomized mice. Behav Brain Res., 2013
  2. https://examine.com/supplements/sunifiram/
  3. Martini E, et al. Design, synthesis and preliminary pharmacological evaluation of new piperidine and piperazine derivatives as cognition-enhancers. Bioorg Med Chem., 2008
  4. Scapecchi S, et al. 2-pyrrolidinone moiety is not critical for the cognition-enhancing activity of piracetam-like drugs. Farmaco. , 2003
  5. Moriguchi S, et al. Novel nootropic drug sunifiram enhances hippocampal synaptic efficacy via glycine binding site of N-methyl-D-aspartate receptor. Hippocampus., 2013
  6. Ghelardini C, et al. DM235 (sunifiram): a novel nootropic with potential as a cognitive enhancer. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol., 2002
  7. Shioda N, et al. A novel cognitive enhancer, ZSET1446/ST101, promotes hippocampal neurogenesis and ameliorates depressive behavior in olfactory bulbectomized mice. J Pharmacol Exp Ther. , 2010

nazewnictwo
Nazwa polska: sunifiram
Nazwa angielska: sunifiram
Nr CAS: 314728-85-3
Inne nazwy: ampakina, DM-235
Podstawowe korzyści
poprawa pamięci
zwiększenie poziomu koncentracji
stabilizacja nastroju
wzrost wydolności intelektualnej
pobudzenie percepcji