Podstawowe informacje

Nazwa polska:
PRL-8-53

Nazwa angielska:
PRL-8-53

Inne nazwy:
AC1L22UR, CTK4J4081, LS-36115

Podstawowe korzyści

→ zwiększenie poziomu energii

→ poprawa koncentracji

→ usprawnienie pamięci

→ ograniczenie prokrastynacji

→ podniesienie poziomu motywacji

Spis treści:

1. Co to jest PRL-8-53?
   1.1. Historia i pochodzenie
   1.2. Klasyfikacja
   1.3. Występowanie
2. Jak działa PRL-8-53?
   2.1. Neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne
   2.2. Neuroprzekaźnictwo cholinergiczne
   2.3. Poprawa pamięci i zdolności uczenia się
3. Jak stosować PRL-8-53?
   3.1. Dawkowanie
   3.2. Łączenie
   3.3. Niepożądane interakcje i skutki uboczne

 

1. Co to jest PRL-8-53?

1.1. Historia i pochodzenie

PRL-8-53 jest związkiem organicznym, którego chemiczna nazwa to chlorowodorek 3-[2-(benzyloetyloamino)etylo]benzoesanu metylu. Został opracowany i opatentowany w latach 70. XX wieku przez neurofarmakologa dr. Nikolausa R. Hansla z Uniwersytetu Creighton w Omaha, w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy do dziś nie poznali jego dokładnego mechanizmu działania. Wiadomo jednak, że związek ten wpływa korzystnie na zdolności poznawcze, nie wykazując przy tym istotnych efektów ubocznych.

 

1.2. Klasyfikacja

PRL-8-53 wykazuje właściwości nootropowe. Pozwala zwiększyć poziom koncentracji i poprawia pamięć.

 

1.3. Występowanie

PRL-8-53 jest związkiem otrzymywanym na drodze syntezy laboratoryjnej.

 

2. Jak działa PRL-8-53?

2.1. Neuroprzekaźnictwo dopaminergiczne

Wyniki analiz naukowych wykazały, że PRL-8-53 działa jako agonista receptorów dopaminergicznych. Oznacza to, iż łączy się z nimi podobnie jak ich naturalny ligand, dopamina, pobudzając je i wywołując reakcję neuronów. W jednym z badań z wykorzystaniem gryzoni udowodniono, że działa on podobnie jak inny agonista dopaminy, apomorfina. Po podaniu zwierzętom tych związków zaobserwowano podniesienie poziomu ich pobudzenia, przejawiające się zwiększoną częstotliwością zgrzytania zębami. Zanotowano też, że PRL-8-53 nasilał działanie apomorfiny.

 

2.2. Neuroprzekaźnictwo cholinergiczne

Badania przeprowadzone przez twórcę PRL-8-53, Nikolausa R. Hansla, udowodniły, że związek ten wpływa na poprawę działania układu cholinergicznego w ośrodkowym układzie nerwowym. Jego cząsteczki wchodzą w interakcje z receptorami acetylocholiny, nasilając przekazywanie przez nie impulsów nerwowych. U szczurów, którym podano PRL-8-53 zaobserwowano poprawę w zakresie pamięci i uczenia się, co jest związane ze wzrostem neuroprzekaźnictwa cholinergicznego.

 

2.3. Poprawa pamięci i zdolności uczenia się

Przeprowadzono eksperyment z udziałem ludzi, mający na celu zbadanie wpływu PRL-8-53 na pamięć oraz proces przyswajania informacji. Ochotnikom w wieku powyżej 30 lat podano 5 mg tego związku, zaś po upływie 120-150 minut przeczytano im dwanaście słów, które mieli zapamiętać. Po upływie 24, a następnie 96 godzin poproszono ich o powtórzenie słów. Osoby, które otrzymały PRL-8-53, zapamiętały ich znacznie więcej niż grupa kontrolna, której podano placebo. Różnica wynosiła 108% po upływie doby i 152% po upływie tygodnia. Co więcej, wyraźniejszą poprawę zaobserwowano u osób, których wcześniejsze wyniki były słabsze. Przypuszcza się, że związek ten może zwiększać przesyłanie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej.

 

3. Jak stosować PRL-8-53?

3.1. Dawkowanie

Wyniki badań naukowych sugerują, iż PRL-8-53 powinien być stosowany w dziennej dawce 0,05-1,2 mg/kg masy ciała. Najczęściej zaleca się jednak przyjmowanie 5 mg na dobę. Najlepiej jest stosować go okazjonalnie (2-3 razy w tygodniu) i nie włączać do codziennej suplementacji.

 

3.2. Łączenie

Zwiększenie poziomu energii:

Poprawa koncentracji:

Usprawnienie pamięci:

Ograniczenie prokrastynacji:

 

3.3. Niepożądane interakcje i skutki uboczne

Obecnie nie są znane skutki uboczne przyjmowania PRL-8-53. Badania na zwierzętach wykazały, że może on obniżać ciśnienie krwi. Niekorzystne efekty występowały u zwierząt jedynie w przypadku podania tego związku w ilości tysiąckrotnie przekraczającej dawkę terapeutyczną.

Bibliografia:
Hansl NR A novel spasmolytic and CNS active agent 3-(2-benzylmethylamino ethyl) benzoic acid methyl ester hydrochloride. Experientia., 1974
Hansl NR, Hansl AB Learning and Memory Improvement through Chemistry: Dream or Reality in the Offing? Phi Delta Kappan, 1979
Hansl NR, Mead BT PRL-8-53: enhanced learning and subsequent retention in humans as a result of low oral doses of new psychotropic agent. Psychopharmacology (Berl)., 1978
https://examine.com/supplements/prl-8-53/

Dodaj komentarz