...

Dzień: 6 lutego, 2019

Mapa zmian ekspresji białek w mózgu podczas choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to obszar zainteresowania ogromnej liczby naukowców na całym świecie. Kolejne badania skutkują coraz lepszym poznaniem czynników warunkujących postęp tego schorzenia, poznawane są wciąż nowe biomarkery, które można wykorzystać do jego wczesnego diagnozowania. Nadal jednak niewiele wiadomo o bezpośrednich