...

Dzień: 25 czerwca, 2018

Odkryto gen odpowiedzialny za stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane (MS, ang. multiple sclerosis) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego. W jej przebiegu obserwuje się autoimmunologiczne niszczenie mieliny, co skutkuje obumieraniem komórek nerwowych. Z tego powodu jest to główna przyczyna niepełnosprawności w grupie wiekowej młodych dorosłych – pierwsze