...

Dzień: 24 kwietnia, 2018

Sieć neuronowa słucha jak człowiek

Dźwięk jest źródłem wielu informacji o środowisku zewnętrznym, odbieranych przez ludzki mózg. Mechanizm przekształcania fali dźwiękowej na impuls nerwowy, który przekazywany jest do mózgu znany był od dawna, jednak mniej zrozumiały był do tej pory sposób, w jaki sygnał ten