...

Witamina B6 pomoże świadomie śnić?

Wiadomo, że suplementacja pirydoksyny wpływa na zwiększenie poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym, może więc oddziaływać na fazę snu REM i doświadczane w jej czasie marzenia senne. Zespół naukowców z Australii przeprowadził eksperyment w celu oceny działania witaminy B6 na różne parametry związane ze snem i marzeniami sennymi.

Pirydoksyna (witamina B6) należy do witamin z grupy B rozpuszczalnych w wodzie i stanowiących kofaktory dla enzymów biorących udział w wielu procesach biochemicznych istotnych dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Istnieją anegdotyczne dowody na to, iż stosowanie umiarkowanych lub wysokich jej dawek może wspomagać śnienie. Niekiedy sugeruje się nawet, że trudności z przypominaniem sobie snów mogą być jednym z objawów niedoboru witaminy B6.

Zespół naukowców z Adelajdy w Australii przeprowadzi eksperyment mający na celu zbadanie wpływu pirydoksyny na śnienie. Wzięło w nim udział 100 osób, podzielonych na trzy grupy. Pierwsza z nich przyjmowała codziennie przed snem 240 mg chlorowodorku pirydoksyny (równowartość 197 mg pirydoksyny), druga otrzymywała mieszankę witamin B, inozytolu i choliny, trzecia zaś placebo – celulozę mikrokrystaliczną. Po przebudzeniu ochotnicy mieli zapisać w dzienniku informacje na temat zapamiętanych marzeń sennych, jakości snu, budzenia się w ciągu nocy i zmęczenia odczuwanego po przebudzeniu. Badanie trwało 5 dni.

Analiza wyników pozwoliła stwierdzić, że suplementacja witaminy B6 zwiększyła stopień przypominania sobie marzeń sennych u osób biorących udział w badaniu. Wpływu takiego nie zaobserwowano jednak w przypadku pozostałych parametrów. We wszystkich trzech grupach sny były oceniane jako żywe, kolorowe i dziwne w podobnym stopniu. Nie zanotowano także znaczących różnic w jakości snu czy zmęczeniu odczuwanym następnego ranka. Nie zanotowano natomiast istotnego wpływu kompleksu witamin B na sen i marzenia senne.

Autorzy wysuwają hipotezę, że któraś z witamin wchodzących w skład kompleksu może znosić działanie pirydoksyny. Przypuszczają także, że ograniczone różnice widoczne u poszczególnych grup mogą wynikać z faktu, iż wszyscy ochotnicy mogli mieć stosunkowo wysoki poziom witaminy B6 w organizmie ze względu na fakt, iż w Australii wiele podstawowych produktów żywnościowych jest nią wzbogacanych. Mimo więc tego, iż zostali oni poproszeni o unikanie w trakcie eksperymentów produktów, w których występuje ona w dużych ilościach, wyniki mogły nie być do końca miarodajne.

Naukowcy uważają, że wpływ pirydoksyny na poprawę parametrów snu i marzeń sennych może być związany z faktem, iż jest ona kofaktorem w produkcji serotoniny. Udowodniono, że suplementacja tej witaminy u naczelnych przekłada się na wzrost poziomu tego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Wzrost poziomu serotoniny może zaś powodować zmiany w czasie występowania i długości fazy snu REM, choć obecnie nie jest to dobrze udowodnione.

Gdyby korzystny wpływ witaminy B6 na przypominanie sobie snów został dobrze udokumentowany, związek ten mógłby okazać się niezwykle przydatny w badaniach nad świadomym śnieniem. Udowodniono bowiem, że warunki, w których poprawiona zostaje zdolność do przypominania sobie marzeń sennych sprzyja także wystąpieniu tego zjawiska. Postuluje się, że mogłoby ono mieć potencjał nie tylko w sferze badawczej, ale również w terapii koszmarów sennych, wsparciu kreatywnego rozwiązywania problemów czy też w rekreacji. Badania w tej dziedzinie są jednak znacznie utrudnione ze względu na brak skutecznych technik indukcji świadomego śnienia. Być może suplementacja pirydoksyny w przyszłości stanie się prostą, niedrogą i bezpieczną metodą ułatwiających wystąpienie tego zjawiska.

Bibliografia

Aspy D.J., Madden N.A., Delfabbro P. Effects of Vitamin B6 (Pyridoxine) and a B Complex Preparation on Dreaming and Sleep. Perceptual and Motor Skills 2018

Udostępnij:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy:

Podziel się opinią!

polecane wpisy:

Kawa i mózg

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Hirudoterapia – sposób na migenę?

Nie masz dostępu do tych treści Wygląda na to, że nie masz rangi Czytelnik, aby ją otrzymać zaloguj się klikając na przycisk poniżej. Przejdź do logowania Nie masz jeszcze konta? Dołącz do nas! Logowanie

Archiwum: