Ból neuropatyczny pojawia się w wyniku uszkodzenia struktur układu nerwowego. Zaburzenie przewodzenia informacji ruchowych i czuciowych wzdłuż nerwów, albo też odbiór tych sygnałów w ośrodkowym układzie nerwowym. Mózg otrzymuje w takiej sytuacji informacje nieprawidłowe, zniekształcone lub wyolbrzymione, niekiedy dotyczące nawet uszkodzeń, które w rzeczywistości nie istnieją. Leczenie bólu neuropatycznego jest trudne, gdyż najczęściej stosowane leki przeciwbólowe nie są w tym przypadku skuteczne. Najważniejsze jest w tym przypadku znalezienie i wyeliminowanie przyczyny bólu.

Wyniki badań naukowych pozwoliły dowieść, że możliwe jest złagodzenie bólu dzięki wykorzystaniu prekursorów płodowych neuronów GABA-ergicznych. Jednakże źródło tych komórek i ich multipotencja sprawiają, że nie nadają się one do wykorzystania terapeutycznego. Naukowcy z University of Sydney postanowili więc sprawdzić czy możliwość taka występuje w przypadku ludzkich pluripotentnych komórek macierzystych. Najpierw in vitro indukowali ich różnicowanie się w neurony GABA-ergiczne. Następnie przeprowadzili zabieg wszczepienia otrzymanych w ten sposób komórek nerwowych w rdzeń kręgowy myszy, u których występował poważny ból neuropatyczny.

“Co zaskakujące, neurony pochodzące z ludzkich komórek macierzystych przyniosły twałą ulgą w bólu – mówi dr Leslie Caron, współautor badania. – Oznacza to, że terapia transplantacyjna może być metodą na skuteczne i długotrwałe leczenie bólu neuropatycznego.”

“Ponieważ możemy wybrać, gdzie umieszczamy neurony uśmierzające ból, możemy celować tylko w te części ciała, których dotyczy cierpienie – mówi John Manion, współautor badania. – Oznacza to, że nasze podejście może mieć mniej skutków ubocznych.”

Następnym krokiem będzie przeprowadzenie szeroko zakrojonych testów bezpieczeństwa nowego podejścia z wykorzystaniem gryzoni i świń. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, w ciągu najbliższych pięciu lat badacze zamierzają wykonać pierwsze próby z udziałem ludzi cierpiących na przewlekły ból. Ich powodzenie może oznaczać przełom w pracach nad nowymi nieopioidowymi, nieuzależniającymi strategiami leczenia bólu.

“Już zmierzamy w kierunku testów z udziałem ludzi – mówi prof. Greg Neely, współautor badania. – Uszkodzenie nerwów może prowadzić do wyniszczającego bólu neuropatycznego, a dla większości pacjentów nie ma skutecznych terapii. Ten przełom oznacza dla niektórych z pacjentów, że moglibyśmy wykonać przeszczep przeciwbólowy z ich własnych komórek, które zlikwidują podstawowa przyczynę bólu.”

Bibliografia:
Manion J., Khuong T., Hartney D., Littleboy J.B., Ruan T., Loo L., Costiga M., Larance M., Caron L., Neely G.G. Human induced pluripotent stem cell-derived GABAergic interneuron transplants attenuate neuropathic pain. Pain 2020

Dodaj komentarz