Zespół stresu pourazowego (PTSD, ang. post-traumatic stress disorder) jest zaburzeniem pojawiającym się w reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), przekraczające możliwości adaptacyjne danej osoby. Jego przyczyną często są wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe, padniecie ofiarą napaści, choroba zagrażająca życiu lub udział w konflikcie zbrojnym. Dlatego też jest to częsta przypadłość wśród żołnierzy. Typowe objawy PTSD obejmują napady lęku, uporczywe powracanie traumatycznych wspomnień, koszmary senne związane z przeżytą traumą oraz unikanie sytuacji kojarzących się z nią.

Zespół naukowców z Cardiff University opracował nową metodę terapii pozwalająca złagodzić objawy zespołu stresu pourazowego. Wykorzystuje ona system wirtualnej rzeczywistości nazywany 3MDR (ang. multi-modular motion-assisted memory desensitization and reconsolidation – wielomodułowy wspomagany ruchem system odczulania i rekonsolidacji pamięci). Opiera się on na połączeniu spaceru na dużej bieżni z wyświetlaniem serii zdjęć reprezentujących traumatyczne doświadczenia. Każda taka sesja prowadzona jest przez terapeutę i ma na celu wyeliminowanie unikania poznawczego, strategii radzenia sobie z traumą, która może przyczynić się do pogorszenia objawów PTSD.

“Możliwość zaoferowania naszym byłym pacjentom, którzy nie zareagowali na dotychczasowe leczenie, wypróbowania 3MDR i ewentualnego zmniejszenia objawów stresu pourazowego była bardzo ekscytująca – mówi dr Neil Kitchiner, współautor badania. – Sześciu naszch terapeuów podjęło wyzwanie zdobycia kompetencji w zakresie 3MDR i zapewniało cotygodniową terapię czterdziestu dwóm uczestnikom badania.”

W testach klinicznych wzięło udział 42 weteranów wojskowych cierpiących na zespół stresu pourazowego. Podzielono ich na dwie grupy, z których jedna otrzymała terapię z 3MDR od razu, zaś druga – po upływie 14 tygodni. Badania kontrolne wykonywano po upływie 12 i 26 tygodni. U członków obu grup zarejestrowano znaczną poprawę, przy czym w grupie pierwszej była ona większa. Podczas pierwszej kontroli objawy PTSD były zmniejszone o 19% w porównaniu z osobami, które nie otrzymały jeszcze leczenia.

“Weterani wojskowi są narażeni na zwiększone ryzyko rozwoju PTSD i niestety często nie pomagają im istniejące obecnie terapie – mówi prof Jon Bisson, współautor badania. – Pozytywne wyniki naszych badań oznaczają, że działanie 3MDR jest poparte rzetelnymi dowodami i może okazać się skutecznym środkiem, który pomoże weteranom wojskowym z opornym na leczenie PTSD.”

“Należy jednak zauważyć, że nie wszyscy uczestnicy dobrze zareagowali na 3MDR – dodaje dr Kitchiner. – Potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, komu ta terapia może najbardziej pomóc i czy jest ona skuteczna także u osób niezwiązanych ze służbą wojskową. Nie mogę się doczekać, aby podzielić się naszymi odkryciami i mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać to badanie, aby rozszerzyć dostępność terapii dla wszystkich osób z PTSD.”

Bibliografia:
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/828529-novel-approach-to-treating-post-traumatic-stress-disorder

Dodaj komentarz