Podstawą farmakologicznego leczenia depresji są związki chemiczne działające jako selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Choć badania kliniczne wykazały ich skuteczność, u znacznej części przyjmujących je osób obserwuje się tylko niewielkie korzyści lub w ogóle ich brak. Zwiększenie dawki nie jest w tym przypadku rozwiązaniem, gdyż często wiąże się z występowaniem znaczących skutków ubocznych. Z tego też powodu klinicyści i badacze wciąż poszukują skuteczniejszych metod terapii.

Naukowcy z Uniwersytetu Murdoch postanowili sprawdzić, jakie korzyści pacjenci cierpiący na depresję mogliby odnieść z suplementacji ekstraktu z szafranu (Crocus sativus). Wyniki wcześniejszych badań świadczy bowiem o tym, że roślina ta, stanowiąca tradycyjnie stosowaną przyprawę, wykazuje właściwości przeciwdepresyjne.

W eksperymencie uczestniczyły osoby obu płci, w wieku od 18 do 65 lat, fizycznie zdrowe, lecz cierpiące na łagodną lub umiarkowaną depresję i przyjmujące leki przeciwdepresyjne przez co najmniej 8 tygodni. Przez kolejne 8 tygodni stosowali oni ekstrakt z szafranu lub placebo. Po zakończeniu czwartego i ósmego tygodnia suplementacji uczestnicy przeszli badania, aby ustalić obecność i kierunek zachodzących zmian.

“W naszym badaniu objawy depresji zmniejszyły się bardziej u uczestników przyjmujących szafran w porównaniu z placebo, przy czym redukcja odpowiednio o 41% i 21%, według skali stosowanej przez klinicystów – mówi dr Adrian Lopresti, współautor badania. – Ponadto nastąpiła poprawa jakości snu, inicjatywy i motywacji oraz zainteresowania i odczuwania przyjemności z własnych działań.”

Wyniki otrzymane przez zespół z Murdoch wykazały, że szafran może być stosowany jako naturalny suplement podawany już na początku leczenia depresji, aby zwiększyć skuteczność i zredukować ewentualne działania niepożądane, towarzyszące niekiedy przyjmowaniu leków antydepresyjnych.

“W tej chwili, jeśli farmaceutyczne leki przeciwdepresyjne nie działają, istnienie możliwość zwiększenia dawki lub wypróbowania nowego leku przeciwdepresyjnego – mówi dr Lopresti. – Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Teraz nową opcją jest jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych i szafranu.”

Bibliografia:
Lopresti A.L., Smith S.J., Hood S.D., Drummond P.D. Efficacy of a standardised saffron extract (affron®) as an add-on to antidepressant medication for the treatment of persistent depressive symptoms in adults: A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Journal of Psychopharmacology 2019

Dodaj komentarz