W ciągu niespełna 6 miesięcy SARS-CoV-2 rozprzestrzenił się na całym świecie, zarażając niemal 6 milionów osób i zabijając ponad 350 tysięcy z nich. Początkowo uważano, że atakuje jedynie układ oddechowy. Obecnie jednak wiadomo, że wywoływana przez niego choroba – COVID-19 – obejmuje także inne narządy, w tym ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Naukowcy z Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago utworzyli zespół badawczy Neuro-COVID i rozpoczęli retrospektywną analizę objawów u wszystkich pacjentów Northwestern Medicine, hospitalizowanych z powodu COVID-19. Celem było ustalenie częstotliwości i rodzaju dolegliwości neurologicznych, a także odpowiedzi na leczenie.

Badacze ustalili, że objawy neurologiczne wystąpiły u ok. połowy hospitalizowanych pacjentów. Wśród nich znalazły się ból i zawroty głowy, zmniejszona czujność, trudności z koncentracją, zaburzenia węchu i smaku, drgawki, osłabienie i ból mięśni.

“Ważne jest, aby ogół społeczeństwa i lekarze byli tego świadomi, ponieważ infekcja SARS-CoV-2 może początkowo objawiać się dolegliwościami neurologicznymi, zanim pojawi się jakakolwiek gorączka, kaszel lub problemy z oddychaniem – mówi dr Igor Koralnik, współautor badania. – Zrozumienie tego jest kluczowe dla bezpośredniego właściwego zarządzania klinicznego i leczenia.”

Zakażenie SARS-Cov-2 może wpływać na cały układ nerwowy: na mózg, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz na mięśnie. Zespół Neuro-COVID jest zdania, że istnieje wiele różnych sposobów, na jakie COVID-19 może powodować zaburzenia neurologiczne. Ponieważ choroba ta może wpływać na wiele narządów, takich jak płuca, serce czy nerki, mózg może cierpieć z powodu niedostatecznej podaży tlenu lub zaburzeń krzepnięcia, które mogą prowadzić do udarów niedokrwiennych lub krwotocznych. Koronawirus może także bezpośrednio infekować mózg i opony mózgowe. Reakcja układu odpornościowego na infekcję także może wywoływać stan zapalny, który może skutkować uszkodzeniem mózgu i nerwów.

Wiedza na temat długoterminowego wpływu COVID-19 na układ nerwowy jest obecnie ograniczona. Dlatego członkowie Neuro-COVID rozpoczęli także prospektywną obserwację pacjentów z tą chorobą w nowej klinice ambulatoryjnej. Celem jest ustalenie czy problemy neurologiczne są tymczasowe, czy też trwałe. Te badania zapewnią podstawy do diagnozowania i leczenia wielu neurologicznych objawów COVID-19.

Bibliografia:
Koralnik I.J., Tyler K.L. COVID ‐19: a global threat to the nervous system. Annals of Neurology 2020

Dodaj komentarz