Na całym świecie nadwagę ma blisko 2 biliony ludzi, z czego ponad 650 milionów cierpi na otyłość. Nadmiar wagi wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla zdrowia ciała i pracy mózgu. Kluczowa dla pracy mózgu jest jego neuroplastyczność – wrodzona zdolność do modyfikacji struktury połączeń między neuronami. Zespół naukowców z Uniwersytetu Południowej Australii przeprowadził serię badań, w których porównano reakcję na przezczaszkową stymulację mózgu polem magnetycznym (ang. transcranial magnetic stimulation, TMS) u osób otyłych i o zdrowej masie ciała. Celem tych badań było sprawdzenie, czy waga ciała modyfikuję zdolność mózgu do neuroplastyczności.

“Otyłość niekorzystnie wpływa na zdrowie fizyczne – między innymi zwiększa ryzyko chorób serca, zaburzeń metabolizmu oraz demencji. Nasze badanie po raz pierwszy w historii zweryfikowało zależność między nadmiarem masy ciała a neuroplastycznością mózgu” – dr Brenton Hordacre, współautor badania.

Do udziału w eksperymentach zaproszono 15 otyłych uczestników w wieku od 16 do 60 lat oraz 15 uczestników o prawidłowej wadze, należących do grupy kontrolnej. W tym badaniu procedura eksperymentalna polegała na pobudzeniu obszaru kory sensomotorycznej za pomocą TMS. Wyniki porównania reakcji kory mózgu na stymulację TMS wskazały na istotną różnicę w odpowiedzi neuronalnej pomiędzy grupami. Odpowiedź neuronalna w grupie kontrolnej była znacząco wyższa niż w grupie otyłych badanych – mózgi tych ostatnich niemal nie zareagowały na stymulację TMS. Rezultaty te sugerują, że w przypadku osób otyłych zdolność kory mózgu do neuroplastyczności może być zaburzona.

“Udało nam się udokumentować zależność między otyłością a zaburzeniem funkcjonowania mózgu. Te wyniki wskazują na istotność prawidłowej wagi ciała w zdrowym starzeniu się oraz rehabilitacji neurologicznej, np. po udarze” – konkluduje dr Hordacre.

Podsumowując, zespół naukowców z Australii wykazał istnienie zależności między otyłością a zmniejszeniem neuroplastyczności mózgu. Wyniki te mają szczególnie znaczenie w kontekście udaru, ponieważ schorzenie to dotyka ok. 15 milionów ludzi rocznie, z których jedna trzecia umiera. Pozostali zaś zagrożeni są trwałym upośledzeniem podstawowych zdolności kognitywnych, takich jak: mowa, percepcja czy pamięć. Otyłość stanowi zatem poważny czynnik utrudniający rehabilitację neurologiczną.

Bibliografia:
Sui SX, Ridding MC, Hordacre B. "Obesity is Associated with Reduced Plasticity of the Human Motor Cortex." Brain Sci. 2020

Dodaj komentarz