Cholekalcyferol, nazywany witaminą D3, w rzeczywistości jest prohormonem. W ludzkim organizmie podlega szeregowi przekształceń metabolicznych, w wyniku których powstaje jego biologicznie aktywna postać 1,25-dihydroksycholekalcyferol, czyli kalcytriol. Wiadomo, że odgrywa on bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu.

“Ponad miliard ludzi na całym świecie cierpi na niedobór witaminy D, a istnieje ugruntowany związek pomiędzy niedoborem witaminy D a zaburzeniami poznawczymi – mówi dr Thomas Burne, współautor badania.”

Mimo, iż naukowcy mają świadomość ogromnego znaczenia witaminy D dla prawidłowej pracy całego ludzkiego ciała, w tym także ośrodkowego układu nerwowego, dokładny mechanizm działania tego związku wciąż nie jest w pełni poznany. Zespół z University of Queensland w Australii przeprowadził eksperyment z wykorzystaniem myszy jako zwierząt modelowych. Z ich mózgów usunięto całą witaminę D i obserwowano efekty. Po upływie 20 tygodni zauważono, iż ich zdolności poznawcze znacząco spadły w porównaniu do grupy kontrolnej – gryzonie miały dużo gorszą pamięć i zdecydowanie gorzej przychodziło im uczenie się nowych rzeczy.

Analiza struktury hipokampa myszy z niedoborem witaminy D pozwoliła poznać prawdopodobną przyczynę tego stanu rzeczy. Zaobserwowano bowiem wyraźną redukcję sieci okołoneuronowej w tym regionie. Hipokamp jest obszarem mózgu niezwykle istotnym dla pamięci i zdolności do uczenia się nowych rzeczy – to właśnie w nim przez cały okres życia trwa neurogeneza i powstają wciąż nowe połączenia między komórkami nerwowymi.

“Nastąpiło znaczne zmniejszenie zarówno liczby, jak i siły połączeń między neuronami w tym regionie – mówi dr Burne. – Ponieważ neurony w hipokampie tracą wspierające je sieci okołoneuronowe, mają problemy z utrzymaniem połączeń, a to ostatecznie prowadzi soi utraty funkcji poznawczych.”

Sieci okołoneuronowe są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania komórek centralnego układu nerwowego. Zaburzenia w ich budowie lub działaniu mogą wiązać się z występowaniem nieprawidłowości w pracy mózgu i przyczyniać się do rozwoju niektórych schorzeń, takich jak np. schizofrenia, oraz innych dolegliwości obejmujących zniekształcone postrzeganie rzeczywistości. Koncepcja, która wyłania się z wyników badań australijskich naukowców mówi, iż witamina D odgrywa niezwykle istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu struktur macierzy zewnątrzkomórkowej tworzących sieci okołoneuronowe.

“Następnym krokiem będzie przetestowanie nowej hipotezy dotyczącej związku między niedoborem witaminy D, sieciami okołoneuronowymi a procesami poznawczymi – zapowiada dr Burne.”

Bibliografia:
Mayne P.E., Burne T.H.J. Vitamin D in Synaptic Plasticity, Cognitive Function, and Neuropsychiatric Illness. Trends in Neurosciences 2019

Dodaj komentarz