Niskowzgórze (subthalamus) jest częścią międzymózgowia leżącą w przedłużeniu śródmózgowia, poniżej wzgórza i nieco do tyłu od podwzgórza. Istota biała jest tu nazywana polem Forela, zaś istota szara tworzy trzy struktury:

  • jądro niskowzgórzowe,
  • warstwę niepewną,
  • jądro pola Forela.

Jądro niskowzgórzowe jest strukturą o kształcie soczewki dwuwypukłej. Jego komórki zawierają jasnobrunatny barwnik. Tworzy ono liczne połączenia z jądrami podstawnymi, dlatego uważa się, że jest z nimi powiązane także czynnościowo. Niektórzy przypuszczają, że może ono być ośrodkiem układu autonomicznego regulującym wydzielanie potu, jak również czynność mięśni gładkich tęczówki oka, ścian pęcherza oraz naczyń krwionośnych. Uszkodzenie tego jądra prowadzi do wystąpienia gwałtownych ruchów mimowolnych jednej lub obu kończyn, przy czym objawy występują po przeciwnej stronie ciała.

Warstwa niepewna jest blaszką istoty szarej dzielącą istotę białą niskowzgórza na dwie części. Jej rola nie jest do końca poznana. Główne drogi doprowadzające pochodzą tu z kory somatosensorycznej i dróg czuciowych pnia mózgu, jak również z jądra zębatego móżdżku. Struktura ta posiada również liczne połączenia z jądrami podstawnymi. Jej uszkodzenia powodują wystąpienie ruchów mimowolnych.

Jądro pola Forela, zwane jest też jądrem siatkowatym niskowzgórzowym. Prawdopodobnie otrzymuje włókna z kory mózgu, gałki bladej i jądra niskowzgórzowego. Drogi odprowadzające podążają zaś w kierunku śródmózgowia.

Bibliografia:
1. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka – Tom IV: Układ nerwowy ośrodkowy, wyd. I (II), Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981
2. Gołąb B., Jędrzejewski K. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, wyd. V, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, 2004
3. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
4. Narkiewicz O., Moryś J. Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. 1 (dodruk), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, 2003
5. Walocha J. Ośrodkowy układ nerwowy. Podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

Dodaj komentarz