Każdy człowiek codziennie podejmuje mnóstwo decyzji: co na siebie włożyć, co zjeść, z kim się spotkać. Wszystkie wybory dokonywane są z większym lub mniejszym przekonaniem. Zespół badaczy z Uniwersytetu w Bonn postanowił zweryfikować istnienie neuronów, których aktywność wskazywałaby subiektywną wartość poszczególnych wyborów. Wyniki przeprowadzonego przez nich eksperymentu zostały opublikowane w czasopiśmie “Current Biology”.

W badaniu wzięło udział 12 osób, które zostały przyjęte do szpitala ze względu na ciężką formę epilepsji. Standardowa procedura diagnostyczna w przypadku tej choroby polega na wszczepieniu do kory mózgu chorego siatki elektrod, które umożliwiają namierzenie tzw. ogniska drgawek. Dodatkowo elektrody te dają naukowcom możliwość wglądu w pracę pojedynczych neuronów kory mózgu. Taki bezpośredni pomiar aktywności mózgu jest znacznie dokładniejszy niż przezczaszkowa rejestracja sygnału. Uczestnikom badania przedstawiano zdjęcia dwóch przekąsek, które były wyświetlane na ekranie monitora. Ich zadaniem było wybranie jednej z nich. Ponadto mieli oni wskazać poziom przekonania, z jakim podjęli każdą decyzję.

„Pokazywaliśmy uczestnikom równocześnie zdjęcia dwóch różnych przekąsek, na przykład batonika i paczki czipsów. Jedno zdjęcie prezentowaliśmy z lewej strony ekranu, a drugie z prawej. Następnie wskazywali oni za pomocą wirtualnego „suwaka” umieszczonego pod zdjęciami przekąskę, na którą mieli większą ochotę. To, jak daleko przesunęli suwak, świadczyło o poziomie pewności, z jaką wybierali smakołyk” – wyjaśnia prof. Florian Mormann, jeden z autorów badania.

W trakcie eksperymentu uczestnicy podejmowali decyzje łącznie 190 razy. Jednocześnie elektrody rejestrowały aktywność 830 neuronów płata skroniowego każdego z badanych. Analiza tego sygnału wskazała, że częstotliwość potencjału czynnościowego poszczególnych komórek korelowała z poziomem przekonania dotyczącym decyzji. Innymi słowy, w korze skroniowej istnieją neurony, których aktywność zwiększa się proporcjonalnie do poziomu pewności wyboru.

„Odkryliśmy, że rytm elektrycznej pulsacji neuronów – czyli częstotliwość ich aktywacji – odzwierciedla pewność podejmowanego wyboru” – podsumowuje Alexander Unruh-Pinheiro z Uniwersytetu w Bonn.

Wyniki tego badania wykazały korelację pomiędzy aktywnością pojedynczych neuronów a poziomem pewności decyzji. Istotną rolę w tym procesie odgrywają neurony znajdujące się w płacie skroniowym mózgu, który bierze udział w procesach pamięciowych. Rezultaty badania pozwalają autorom przypuszczać, że mózg zapamiętuje nie tylko podjęte decyzje, lecz także siłę przekonania co do ich trafności.

Bibliografia:
Unruh-Pinheiro A. et al. Single-Neuron Correlates of Decision Confidence in the Human Medial Temporal Lobe. Current Biology, 2020.

Dodaj komentarz