Pamięć to kluczowa zdolność poznawcza człowieka. Jednakże wydaje się, że zaczyna ona działać dopiero około 3 lub 4 roku życia – przecież większość z nas nie posiada żadnych wspomnień z pierwszych lat swojego istnienia. Wielu naukowców przypisuje fakt istnienia tzw. „amnezji dziecęcej”, dysfunkcji bądź niedorozwojowi hipokampa, bowiem działanie tej struktury mózgu jest kluczowej dla procesów pamięciowych. To przypuszczenie postanowili zweryfikować naukowcy z Uniwersytetu Yale. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Current Biology”.

Uczeni podjęli się sprawdzenia, czy hipokamp niemowląt jest zdolny do rozpoznawania uprzednio zaobserwowanych wzorców. W badaniu wzięło udział 17 dzieci między 2 a 24 miesiącem życia. Oglądały one na monitorze dwa różne zestawy obrazów – oba po kilka razy. W pierwszym z nich obrazy wyświetlano w określonej kolejności – zawsze w tej samej. Posiadał on więc powtarzalny wzorzec. Natomiast obrazy z drugiego zestawu pojawiały się w przypadkowej kolejności. W trakcie całej procedury aktywność mózgu dzieci była rejestrowana za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Następnie naukowcy przeanalizowali odpowiedź hipokampa na oba zestawy obrazów. Wyniki ujawniły, że jego aktywność była wyższa podczas prezentacji powtarzalnego wzorca niż losowej sekwencji.

Te rezultaty pokazują, że gdy nowonarodzone dziecko poznaje świat, jego mózg aktywnie poszukuje powtarzalnych wzorców, które pomogą zrozumieć i przewidzieć zjawiska zachodzące w otoczeniu. Naukowcy udowodnili, że ta zdolność istnieje niezależnie od możliwości zapamiętywania informacji „na stałe”, czyli od funkcjonowania pamięci epizodycznej. Przypuszczalnie to dzięki temu niemowlę jest w stanie nauczyć się podstawowych czynności – chodzenia, mówienia, jedzenia – i zapamiętać je pomimo „niemowlęcej amnezji”. Z perspektywy dziecka ważniejsze jest bowiem zdobycie tych umiejętności aniżeli zapamiętanie konkretnych sytuacji, w których je obserwowało. To drugie będzie możliwe dopiero po ok. dwóch latach życia, gdy rozmiar hipokampa wzrośnie, a jego neurony będą w stanie wytworzyć trwałe szlaki pamięciowe.

„Zdolność zapamiętywania wydarzeń pojawia się dopiero, gdy sieci neuronalne hipokampa osiągną wystarczającą dojrzałość. Jednak wyniki naszego badania pokazują, że chociaż w dorosłym życiu nie możemy przypomnieć sobie doświadczeń z okresu niemowlęctwa, to i tak są one rejestrowane w sposób, który umożliwia nam uczenie się z nich”- podsumowuje Nick Turk-Browne, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Yale i autor badania.

 

NK

Bibliografia:
Turk-Browne NB et al. Evidence of hippocampal learning in human infants Current Biology, 2021

Dodaj komentarz