Udar mózgu występuje na skutek zatrzymania dopływu krwi do tkanki mózgowej. Neuronu obumierają, co wywołuje szereg objawów zależnych od lokalizacji uszkodzenia. W wielu przypadkach jest to stan zagrażający życiu i wymagający natychmiastowej hospitalizacji. Jest to trzecia najczęstsza przyczyna śmierci oraz główna przyczyna trwałego kalectwa i utraty samodzielności. 90% spośród wszystkich udarów stanowią udary niedokrwienne, pojawiające się w wyniku zwężenia lub całkowitego zamknięcia światła naczyń zaopatrujących mózg.

Każdego roku udar mózgu przeżywa tysiące pacjentów. Naukowcy z brytyjskiego National Institute for Health Research (NIHR) zauważyli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci liczba zgonów spowodowanych udarem uległa redukcji. Wykorzystali dane zgromadzone w Rejestrze Udarów w Południowym Londynie, zebrane od pacjentów w Lambeth i Southwark. W szczególności interesowały ich udary niedokrwienne. Analiza tych danych pozwoliła wyciągnąć wniosek, że w latach 2000-2015 odsetek udarów w tym obszarze zmniejszył się o 43%, a ryzyko śmierci z powodu udarów spadło o 24%.

“To naprawde pozytywna wiadomość, że u pacjentów po udarze maleje ryzyko śmierci i niepełnosprawności – mówi dr Yanzhong Wang, współautor badania. – Wraz z naszą poprzednią pracą, pokazującą zmniejszenie liczby udarów, świadczy to o tym, że trendy zmierzają we właściwym kierunku, choć wciąż jest wiele do zrobienia.”

W roku 2000 ryzyko zgonu z powodu udaru wynosiło 32,6%, a ryzyko niepełnosprawności 34,7%. W 2015 roku te liczby wynosiły już odpowiednio 20,15% i 26,7%. Badacze przypisują ten spadek poprawie opieki i metod terapeutycznych.

“Uważamy, że zmiana jest spowodowana ulepszeniem sposobów leczenia udarów, takim jak wyższy wskaźnik przyjęć do szpitala, częstsze stosowanie skanów CT i MRI oraz częstsze leczenie za pomocą leków trombolitycznych i przeciwzakrzepowych w ostrej fazie udaru – mówi dr Wang. – Uważamy również, że zmiana w kierunku pacjentów z mniej dotkliwymi udarami, być może spowodowanymi poprawą zdrowia publicznego, również może odgrywać rolę w tej zmianie.”

Bibliografia:
Wafa H.A., Wolfe C.D.A., Bhalla A., Wang Y. Long-term trends in death and dependence after ischaemic strokes: A retrospective cohort study using the South London Stroke Register (SLSR). PLOS Medicine 2020

Dodaj komentarz