Naukowcy z Indiana University School of Medicine zidentyfikowali kilka specyficznych biomarkerów krwi, które mogą pomóc w obiektywnym określeniu stopnia natężenia bólu u pacjenta. Dowiedziono, że biomarkery: MFAP3, GNG7, CNTN1, LY9, CCDC144B i GBP1 posiadają najrzetelniejsze dowody empiryczne na funkcjonalne zaangażowanie w ból, dzięki czemu można je uznawać, jako wyznaczniki jego odczuwania. Pozwala to lekarzom na zaplanowanie leczenia, które można scharakteryzować w sposób mierzalny.

„Opracowaliśmy prototyp badania krwi, który może obiektywnie pokazać lekarzom, czy dany pacjent cierpi z powodu bólu i jakie jest jego natężenie. Obiektywna miara tego uczucia jest bardzo istotna, ponieważ ból sam w sobie jest doznaniem subiektywnym. Dotychczas musieliśmy polegać jedynie na ocenie pacjenta lub wrażeniu klinicznym, jakie odniósł lekarz.” – dr Niculescu, współautor badania

Ból jest subiektywnym odczuciem z obiektywnymi źródłami. Odzwierciedla on pozorne lub faktyczne uszkodzenia organizmu. Niekiedy zły stan psychiczny pacjenta może wpływać na odczuwanie stopnia jego natężenia, zwykle znacznie go nasilając, toteż wykorzystanie biomarkerów w tej grupie chorych jest priorytetowe. Oprócz obiektywności w określeniu siły bólu, badanie na obecność określonych biomarkerów pozwala lekarzom także na ich dopasowanie do profili leków, dzięki czemu poszczególne opcje leczenia stają się mierzalne i łatwiejsze w ocenie skuteczności.

Biomarkery są jak odciski palców, które dopasowujemy do bazy danych leków i widzimy, który związek będzie najlepszy. Odkryliśmy, że niektóre substancje, wykorzystywane od dziesięcioleci do leczenia różnych schorzeń, najlepiej łączą się właśnie z tymi biomarkerami. Udało nam się także dopasować je do istniejących leków lub naturalnych związków, które zmniejszyłyby lub całkowicie wyeliminowały potrzebę stosowania opioidów.” – dr Niculescu, współautor badania

Odkrycie to otwiera drzwi na leczenie, które pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne uśmierzanie bólu. Dobieranie pacjentowi leków w ten indywidualny sposób pozwoli zapobiec nadmiernemu stosowaniu środków przeciwbólowych. Dodatkowo, eksperci z Indiana University School of Medicine odkryli biomarkery, które nie tylko są kompatybilne z określonymi lekami uśmierzającymi ból, ale mogą także pomóc przewidzieć, czy pacjent będzie cierpiał z powodu występowania chronicznego bólu w przyszłości.

„Początkowo chcieliśmy znaleźć uniwersalne biomarkery dla bólu i udało nam się. Jednak na podstawie naszych danych wiemy, że istnieją także takie, które lepiej sprawdzają się u mężczyzn, inne u kobiet, a jeszcze inne są charakterystyczne tylko dla bólu głowy lub w przypadku fibromialgii itd. Określenie ich będzie tematem dalszych badań.” – dr Niculescu, współautor badania

Bibliografia:
Niculescu A.B., Le-Niculescu H., Levey D.F., Roseberry K., Soe K.C., Rogers J., Khan F., Jones T., Judd S., McCormick M.A., Wessel A.R., Williams A., Kurian S.M., White F.A., Towards precision medicine for pain: diagnostic biomarkers and repurposed drugs. Molecular Psychiatry. (2019)

Dodaj komentarz