Medytacja transcendentalna to technika medytacyjna zapoczątkowana w latach 60 XX wieku przez Maharishiego Mahesha Yogiego. Opiera się na krótkich sanskryckich mantrach wielokrotnie powtarzanych w myślach. Są one indywidualnie dobierane dla każdej osoby rozpoczynającej medytację z uwzględnieniem jej cech charakteru i stylu życia. Dokonuje tego mistrz, który także udziela początkującemu instrukcje i nadzoruje jego trzy pierwsze sesje medytacyjne. Następnie uczeń może rozpocząć samodzielną medytację, w dwóch dwudziestominutowych sesjach dziennie. Zwolennicy tej metody utrzymują, że pomaga ona w skupianiu uwagi, umożliwia głęboką relaksację oraz pozwala dotrzeć do głębszych poziomów świadomości.

Naukowcy z IMT School for Advanced Studies Lucca we Włoszech, we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi, sprawdzili, w jaki sposób medytacja transcendentalna wpływa na pracę mózgu. W tym celu przeprowadzili eksperyment z udziałem grupy 34 zdrowych ochotników. 19 z nich rozpoczęło praktykę medytacyjną – dwie sesje dziennie, po 20 minut każda. Pozostałych 15 stanowiło grupę kontrolną, która nie zmieniała swojej codziennej rutyny.

Przed rozpoczęciem treningu medytacyjnego wszyscy uczestnicy wypełnili kwestionariusze psychometryczne dotyczące poziomu lęku i stresu. Zostali również poddani badaniu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) w celu zbadania aktywności mózgu w spoczynku oraz zmian w połączeniach funkcjonalnych między różnymi obszarami. Te same testy wykonano po upływie 3 miesięcy, pod koniec badania. Analiza danych wykazała, że poziom stresu i lęku odczuwanego przez osoby medytujące był znacznie mniejszy w porównaniu do grupy kontrolnej.

“Obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego wykazuje również, że obniżenie poziomu lęku wiąże się ze specyficznymi zmianami w połączeniach między różnymi obszarami mózgu, takimi jak przedklinek, lewy płat ciemieniowy i wyspa, które odgrywają ważną rolę w modulowaniu emocji i stanów wewnętrznych – mówi Giulia Avvenuti, współautor badania. – Natomiast w grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnej z tych zmian.”

“Fakt, że medytacja transcendentalna ma mierze;ny wpływ na dialog między strukturami mózgi zaangażowanymi w modulowanie stanów afektywnych, otwiera nowe perspektywy zrozumienia relacji mózg-umysł – mówi Piero Pietrini, współautor badania. – Rozszerza również wyniki ostatnich badań, sugerujące, że farmakoterapia i psychoterapia wykorzystują ten sam mechanizm biologiczny.”

Bibliografia:
Avvenuti G., Leo A., Cecchetti L., Franco M.F., Travis F., Caramella D., Bernardi G., Ricciardi E., Pietrini P. Reductions in perceived stress following Transcendental Meditation practice are associated with increased brain regional connectivity at rest. Brain and Cognition 2020

Dodaj komentarz