Grupa amerykańskich naukowców z Northwestern University dowiodła, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS, ang. transcranial magnetic stimulation) sieci neuronalnych w rejonie hipokampa i płata ciemieniowego, za pomocą impulsów elektromagnetycznych, pozwala na odwrócenie charakterystycznego upośledzenia pamięci u osób starszych.

“Hipokamp to część mózgu, która odpowiada za zapisywanie w pamięci na przykład miejsca, w którym zostawiliśmy klucze lub imienia nowego sąsiada. Osoby starsze bardzo często uskarżają się na kłopoty z zapamiętaniem właśnie takich rzeczy. W naszym doświadczeniu pamięć badanych poprawiła się do tego stopnia, że ​​nie byliśmy w stanie odróżnić ich pod tym względem od osób młodszych o kilkanaście lat.” – Joel Voss, główny autor badania

Grupę badawczą stanowiło piętnaście osób w wieku od 64 do 80 lat. U każdego z badanych zlokalizowano hipokamp za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI, ang. functional magnetic resonance imaging) oraz mierzono aktywność tej części mózgu w określonym czasie. Bezpośrednia stymulacja głęboko zlokalizowanego hipokampa za pomocą TMS byłaby niemożliwa, toteż u każdego badanego zidentyfikowano obszar płata ciemieniowego znajdujący się bliżej powierzchni czaszki, który wykazywał znaczny stopień łączności z hipokampem.

„Stymulowaliśmy tam, gdzie aktywność mózgu była zsynchronizowana z hipokampem, co sugeruje, że obszary te komunikowały się ze sobą” – Aneesha Nilakantan, współautorka badania

W kolejnym etapie doświadczenia badani zostali poddani serii wizualnych testów pamięciowych. Następnie przez pięć kolejnych dni zespół badawczy przeprowadzał indywidualną stymulację magnetyczną o wysokiej częstotliwości. Zabieg ten spowodował znaczną poprawę w funkcjonowaniu obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć, co zaobserwowano w postaci większej aktywności neuronalnej widocznej na fMRI. Dobę po ostatniej stymulacji, uczestnicy otrzymali nowy test pamięci. Zaobserwowano, że najstarsi uczestnicy badania osiągnęli równie dobre wyniki, jak ci najmłodsi, co sugeruje, że zabieg ten odwrócił niekorzystny proces utraty pamięci.

Po otrzymaniu bardzo satysfakcjonujących wyników grupa badawcza postawiła sobie za cel sprawdzenie, czy ta metoda da równie pożądany efekt u osób cierpiących na łagodne zaburzenia poznawcze oraz wczesne stadium choroby Alzheimera.

Bibliografia:
Nilakantan A.S., Mesulam M.M., Weintraub S., Karp E.L., Van Haerents S., Voss J.L., Network-targeted stimulation engages neurobehavioral hallmarks of age-related memory decline. Neurology. (2019)

Dodaj komentarz