Zawartość witaminy D w ludzkim organizmie jest zależna od jej endogennej syntezy, wynikającej z ekspozycji skóry na światło słoneczne, a także od wprowadzania tego związku z pożywieniem oraz suplementacją. W warunkach niedostatecznej ekspozycji na słońce konieczne jest doustne dostarczanie tej witaminy. Przyjęto, że przyjmowanie jej w ilości od 0,01 do 0,02 mg dziennie może zapobiegać niedoborowi oraz niebezpiecznym skutkom wynikającym z tego stanu. Najnowsze badania dowodzą, że spożywanie witaminy D wraz z dietą ma największy wpływ na ogólny jej poziom w organizmie. Naukowcy sugerują, że oprócz dobrze znanych źródeł witaminy D, takich jak: tłuste ryby, jaja i produkty mleczne, bardzo wysoką zawartością tego związku charakteryzuje się także kakao oraz gorzka czekolada.

„Wiele osób nie ma wystarczającego poziomu witaminy D w organizmie. Problem nasila się jesienią i zimą, kiedy ekspozycja ciała na słońce jest bardzo mała.” – prof. Gabriel Stangl, współautor badania

Ziarna kakaowca Theobroma cacao L. zawierają znaczne ilości ergosterolu, czyli steroidowego prekursora witaminy D2. Wartość tego organicznego związku mieści się w granicach od 3 do 24 mg przypadających na każdy kilogram ziaren kakaowca. Po zbiorze tego surowca oraz jego fermentacji, przeprowadza się etap suszenia promieniami słonecznymi. Umieszcza się go na matach, na okres jednego do dwóch tygodni. Najprawdopodobniej to ten zabieg prowadzi do konwersji ergosterolu do witaminy D2. Grupa naukowców z Martin Luther University Halle-Wittenberg i Max Rubner-Institut określiła ilościowo zawartość tej witaminy bezpośrednio w ziarnach kakaowca, proszku kakaowym, maśle kakaowym oraz w produktach wytworzonych na bazie kakao: czekoladzie gorzkiej, białej, mlecznej, pastach do smarowania oraz napojach typu instant.

Zawartość witaminy D2 i D3 w surowcu oraz produktach oznaczono ilościowo metodą chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS / MS). Udowodniono, że produkty kakaowe są dobrym źródłem witaminy D2, jednakże jej poziom w poszczególnych wyrobach znacznie różni się, w zależności od procentowej zawartości kakao. Najbogatszym źródłem tego związku okazało się być masło kakaowe, kolejno kakao w proszku. Dlatego nie jest zaskakujące, że gorzka czekolada, która zawiera duże ilości masła kakaowego i proszku kakaowego, ma stosunkowo wysoką zawartość witaminy D2, w porównaniu do czekolady białej.

„Nie jest to zaskakujące, ponieważ zawartość kakao w białej czekoladzie jest znacznie niższa, co potwierdza nasze przypuszczenia, że kakao jest dobrym źródłem witaminy D2.” – prof. Gabriel Stangl, współautor badania

Nie należy jednak spożywać w nadmiarze czekolady bądź innych produktów zawierających kakao, po to, by pokryć zapotrzebowanie na witaminę D2. Należałoby zjeść ogromne ilości tych wyrobów, aby tego dokonać, co jest z drugiej strony bardzo niezdrowe, z powodu wysokiej zawartości w nich cukru i tłuszczu.

Bibliografia:
Kühn, J., Schröter, A., Hartmann, B.M., Stangl, G.I., Cocoa and chocolate are sources of vitamin D2. Food Chemistry. (2018)

Dodaj komentarz